Foutbericht (ongeldige formuliersjabloon) wanneer u Ontwerpcontrole voor InfoPath Designer 2010 uitvoert op een formulier

Oorspronkelijk KB-nummer:   982250

Symptomen

Kijk eens naar het volgende scenario in Microsoft InfoPath Designer 2010:

  • U maakt een nieuw formulier.
  • U voegt een gegevensverbinding toe aan een gegevensbron.
  • U voegt een besturingselement voor een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst in.
  • Het besturingselement is afhankelijk van de gegevensverbinding.
  • U voegt een nieuwe weergave toe aan het formulier.
  • U verwijdert de gegevensverbinding.
  • U voert het formulier via de ontwerpfunctie van InfoPath Designer 2010 uit met een Microsoft SharePoint Server 2010 of een Microsoft SharePoint Foundation 2010-site.

In dit scenario wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Ongeldige formuliersjabloon.

Tijdelijke oplossing

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen:

  • Verwijder de binding met de gegevensverbinding in het besturingselement keuzelijst met invoervak of in het besturingselement vervolgkeuzelijst.
  • Verwijder het besturingselement keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst besturingselement in het formulier.