Vooraf samengesteld model voor ontvangstverwerking

Verwerking van betalingsbewijzen is een kant-en-klaar model dat gebruikmaakt van de modernste optische tekenherkenning (OCR) om gedrukte en handgeschreven tekst te detecteren en belangrijke informatie uit betalingsbewijzen te halen.

Gebruiken in Power Apps

Het vooraf samengestelde model voor verwerking van betalingsbewijzen is beschikbaar in Power Apps door gebruik te maken van de functie voor verwerking van betalingsbewijzen. Zie Het onderdeel voor verwerking van betalingsbewijzen gebruiken in Power Apps voor meer informatie.

Gebruiken in Power Automate

Zie Het vooraf samengestelde model voor verwerking van betalingsbewijzen gebruiken in Power Automate voor informatie over het gebruik van het vooraf samengestelde model voor verwerking van ontvangstbewijzen in Power Automate.

Ondersteunde talen, markten en bestanden

Engelse betalingsbewijzen uit Australië, Canada, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en India worden ondersteund.

Voor de beste resultaten dient u één duidelijke foto of scan per betalingsbewijs aan te leveren.

  • De afbeeldingsindeling moet JPEG, PNG of PDF zijn.
  • De bestandsgrootte moet minder dan 20 MB bedragen.
  • De afmetingen van afbeeldingen moeten tussen 50 x 50 pixels en 10000 x 10000 pixels liggen.
  • PDF-afmetingen mogen maximaal 17 x 17 inch zijn, wat overeenkomt met de papierformaten Legal of A3 of kleiner.
  • Voor PDF-documenten worden alleen de eerste 200 pagina's verwerkt.

Uitvoer van model

Als er een betalingsbewijs wordt gedetecteerd, geeft het model voor verwerking van betalingsbewijzen de volgende informatie als uitvoer:

Eigenschap Definitie
MerchantName Winkelnaam
MerchantAddress Winkeladres
MerchantPhone Telefoonnummer van winkel
TransactionDate Transactiedatum
TransactionTime Transactietijd
PurchasedItems De lijst met gekochte artikelen
  • Name: de naam van het gekochte artikel
  • Price: prijs van het gekochte artikel
  • Quantity: hoeveelheid van het gekochte artikel
  • TotalPrice: totale prijs van het gekochte artikel
Subtotal Subtotaal
Tax Belastingen
Tip Tip
Total Totaal
DetectedText De lijst met alle herkende tekstregels op het ontvangstbewijs

Limieten

Het volgende is van toepassing op oproepen die per omgeving worden gedaan in formulierverwerkingsmodellen, inclusief vooraf gebouwde modellen: ontvangstbewijzen verwerken en factuurverwerking.

Actie Limiet Verlengingsperiode
Aanroepen (per omgeving) 360 60 seconden