New-RegistrationTokenNew-RegistrationToken

Samen vattingSynopsis

Hiermee maakt u een nieuw registratie token.Creates a new registration token.

SyntaxisSyntax

New-RegistrationToken [[-MsAssetTag] <Object>] [[-AgreementNumber] <Object>] [[-BillingModel] <Object>]
 [-UsageReportingEnabled] [-MarketplaceSyndicationEnabled] [-AsJob]

ParametersParameters

-BillingModel-BillingModel

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-MarketplaceSyndicationEnabled-MarketplaceSyndicationEnabled

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UsageReportingEnabled-UsageReportingEnabled

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AgreementNumber-AgreementNumber

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-MsAssetTag-MsAssetTag

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 3
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Volgende stappenNext steps

Zie het privileged endpoint gebruiken in azure stack hubvoor meer informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eind punt.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.