Remove-GraphApplicationRemove-GraphApplication

Samen vattingSynopsis

Remove-GraphApplication is een wrapper-functie voor het aanroepen van AD FS Graph-cmdlets op AD FS.Remove-GraphApplication is a wrapper function to call AD FS Graph cmdlets on AD FS.

SyntaxisSyntax

Remove-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-AsJob]

BeschrijvingDescription

Hiermee wordt de Remove-GraphApplicationGroup op AD FS aangeroepen om de opgegeven toepassing op AD FS machine te verwijderen.Invokes the Remove-GraphApplicationGroup on AD FS to remove the specified application on to AD FS machine.

VoorbeeldenExamples

Voorbeeld 1Example 1

Remove-GraphApplication -ApplicationIdentifier "Application-Identifier-123456"

ParametersParameters

-ApplicationIdentifier-ApplicationIdentifier

Id van de toepassing die moet worden verwijderdIdentifier of the application to be deleted

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Volgende stappenNext steps

Zie het privileged endpoint gebruiken in azure stack hubvoor meer informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eind punt.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.