Reset-DatacenterIntegrationConfigurationReset-DatacenterIntegrationConfiguration

Samen vattingSynopsis

Script voor het opnieuw instellen van wijzigingen in de Data Center-integratie.Script to reset datacenter integration changes.

SyntaxisSyntax

Reset-DatacenterIntegrationConfiguration [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

BeschrijvingDescription

Script voor het opnieuw instellen van wijzigingen in de Data Center-integratie.Script to reset datacenter integration changes.

VoorbeeldenExamples

Voorbeeld 1Example 1

Reset-DatacenterIntegrationConfiguration -TimeoutInSecs 2000

ParametersParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 1000
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Volgende stappenNext steps

Zie het privileged endpoint gebruiken in azure stack hubvoor meer informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eind punt.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.