Start-AzureStackStart-AzureStack

Samen vattingSynopsis

Hiermee worden alle Azure Stack hub-services gestart.Starts all Azure Stack Hub services.

SyntaxisSyntax

Start-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

BeschrijvingDescription

Hiermee worden alle Azure Stack hub-services gestart.Starts all Azure Stack Hub services.

VoorbeeldenExamples

Voorbeeld 1Example 1

PS C:\> 

ParametersParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

De maximale tijds duur waarna de uitvoering wordt gestopt.Maximum amount of time after which the execution will be stopped.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Volgende stappenNext steps

Zie het privileged endpoint gebruiken in azure stack hubvoor meer informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eind punt.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.