De hardware levenscyclus host uitschakelenPowering off the Hardware Lifecycle Host

U kunt de hardware Lifecycle host (HLH) uitschakelen nadat u de status hebt geverifieerd.You can power off the Hardware Lifecycle Host (HLH) after you have verified its health. Gebruik de volgende procedure om de HLH uit te scha kelen, zodat u hardwareonderdelen kunt vervangen.Use the following procedure to power off the HLH so you can replace hardware components.

StappenSteps

  1. Meld u aan bij de HLH.Log in to the HLH.

  2. Selecteer de knop Start en selecteer Afsluiten om de HLH af te sluiten.Select the Start button and select Shut down to shut down the HLH.

    Scherm afbeelding met de knop Windows en ' afsluiten ' die wordt geselecteerd.

    Wacht enkele minuten totdat de afsluiting is voltooid.Wait several minutes for the shutdown to complete.