Wat is Azure Stack hub?What is Azure Stack Hub?

Azure Stack hub is een hybride Cloud platform waarmee u Azure-Services kunt gebruiken vanuit het Data Center van uw bedrijf of service provider.Azure Stack Hub is a hybrid cloud platform that lets you use Azure services from your company's or service provider's datacenter. Als ontwikkelaar kunt u apps bouwen op Azure Stack hub.As a developer, you can build apps on Azure Stack Hub. U kunt ze vervolgens implementeren op Azure Stack hub, in azure, of u kunt echte hybrid apps bouwen die gebruikmaken van de connectiviteit tussen een Azure Stack hub-Cloud en Azure.You can then deploy them to Azure Stack Hub, to Azure, or you can build truly hybrid apps that leverage the connectivity between an Azure Stack Hub cloud and Azure. Ontdek met onze snelstartgidsen en zelfstudies hoe u resources maakt en apps implementeert.Learn how to create resources and deploy apps with our quickstarts and tutorials.

Azure Stack hub gebruikenHow to use Azure Stack Hub

Als u een Azure Stack hub-operator bent die de infra structuur en de Services biedt, raadpleegt u de documentatie van de operator.If you're an Azure Stack Hub operator who manages the infrastructure and offers services, check out the operator documentation.

Zie de ASDK-documentatieals u een Azure stack hub-gebruiker bent geïnteresseerd in de Azure stack Development Kit (ASDK), een implementatie met één knoop punt van Azure stack hub die u gratis kunt downloaden en gebruiken.If you are an Azure Stack Hub user interested in the Azure Stack Development Kit (ASDK), a single-node deployment of Azure Stack Hub that you can download and use for free, see the ASDK documentation.

Volgende stappenNext steps

Oplossingen ontwikkelen met Azure Stack hubDevelop solutions with Azure Stack Hub