Documentatie voor Azure AD Domain Services

Informatie over het gebruik van Azure Active Directory Domain Services om toepassingen Kerberos- of NTLM-verificatie te bieden of Azure-VM's samen te voegen in een beheerd domein.