Documentatie over voorwaardelijke toegang in Azure AD

Meer informatie over het configureren en testen van voorwaardelijke toegang van Azure Active Directory