Groeps leden bulksgewijs toevoegen in Azure Active Directory

Met Azure Active Directory-Portal (Azure AD) kunt u een groot aantal leden toevoegen aan een groep met behulp van een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) voor het bulk importeren van groeps leden.

Inzicht in de CSV-sjabloon

Down load en vul de CSV-sjabloon bulksgewijs uploaden in om Azure AD-groeps leden bulksgewijs toe te voegen. Uw CSV-sjabloon kan er als volgt uitzien:

Werkblad voor uploaden en aanroepen, waarin het doel en de waarden voor elke rij en kolom worden uitgelegd

CSV-sjabloonstructuur

De rijen in een gedownloade CSV-sjabloon zijn als volgt:

 • Versienummer: De eerste rij met het versienummer moet worden opgenomen in het CSV-uploadbestand.
 • Kolomkoppen: De indeling van de kolomkoppen is <itemnaam> [eigenschapsnaam] <Required of leeg>. Bijvoorbeeld Member object ID or user principal name [memberObjectIdOrUpn] Required. Sommige oudere versies van de sjabloon kunnen iets afwijken. Voor wijzigingen in groepslid maatschappen hebt u de mogelijkheid om te gebruiken id: lid object-ID of user principal name.
 • Rij met voorbeelden: We hebben in de sjabloon een rij met voorbeelden van acceptabele waarden voor elke kolom opgenomen. U moet de rij met voorbeelden verwijderen en vervangen door uw eigen invoerwaarden.

Aanvullende richtlijnen

 • De eerste twee rijen van de uploadsjabloon mogen niet worden verwijderd of gewijzigd, anders kan de upload niet worden verwerkt.
 • De vereiste kolommen worden het eerst weergegeven.
 • Het is niet raadzaam om nieuwe kolommen aan de sjabloon toe te voegen. Eventuele extra kolommen die u toevoegt, worden genegeerd en niet verwerkt.
 • U wordt aangeraden altijd de meest recente versie van de CSV-sjabloon te downloaden.
 • Voeg ten minste twee Upn's of object-Id's van gebruikers toe om het bestand te uploaden.

Groeps leden bulksgewijs importeren

 1. Meld u aan bij de Azure Portal met een Administrator-account van de gebruiker in de organisatie. Groeps eigenaren kunnen ook leden van groepen waarvan ze eigenaar zijn, bulksgewijs importeren.

 2. Selecteer groepen > alle groepen in azure AD.

 3. Open de groep waaraan u leden wilt toevoegen en selecteer vervolgens leden.

 4. Selecteer leden importeren op de pagina leden .

 5. Selecteer op de pagina groeps leden Bulk Import de optie downloaden om de CSV-bestands sjabloon met de vereiste eigenschappen voor de groeps leden op te halen.

  De opdracht leden importeren bevindt zich op de profiel pagina voor de groep

 6. Open het CSV-bestand en voeg een regel toe voor elk groepslid dat u wilt importeren in de groep (de vereiste waarden zijn een Member object-id of User Principal name). Sla het bestand op.

  Het CSV-bestand bevat de namen en Id's van de leden die moeten worden geïmporteerd

 7. Blader op de pagina groeps leden Bulk Import onder uw CSV-bestand uploaden naar het bestand. Wanneer u het bestand selecteert, wordt de validatie van het CSV-bestand gestart.

 8. Wanneer de bestands inhoud is gevalideerd, wordt het bestand dat is geüpload weer gegeven op de pagina Bulk Import. Als er fouten zijn, moet u deze corrigeren voordat u de taak kunt verzenden.

 9. Wanneer de validatie van uw bestand wordt door gegeven, selecteert u verzenden om de Azure bulk bewerking te starten waarmee de groeps leden in de groep worden geïmporteerd.

 10. Wanneer de import bewerking is voltooid, ziet u een melding dat de bulk bewerking is geslaagd.

Import status controleren

U kunt de status van al uw bulk aanvragen in behandeling bekijken op de pagina resultaten van bulk bewerking .

Controleer de status op de pagina resultaten van bulk bewerking.

Selecteer de waarden onder de kolommen # geslaagd, # fout of Totaal aantal aanvragen voor meer informatie over elk regel item in de bulk bewerking. Als er fouten zijn opgetreden, worden de redenen voor de fouten weergegeven.

Service limieten voor bulk import

Elke bulk activiteit voor het importeren van een lijst met groeps leden kan Maxi maal één uur worden uitgevoerd. Hiermee kan een lijst van Maxi maal 40.000 leden worden ingevoerd.

Volgende stappen