Registreer uw organisatie om Azure Active Directory te gebruiken

Meld u aan voor Azure Active Directory (Azure AD) of een nieuw Microsoft Azure-abonnement met behulp van:

  • Microsoft-account. Gebruik uw persoonlijke Microsoft-account om toegang te krijgen tot Azure en alle consumentengerichte Microsoft-producten en -cloudservices, zoals Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Xbox LIVE of Microsoft 365. Als u zich registreert voor een postvak van Outlook.com, wordt automatisch een Microsoft-account gemaakt. Zie het overzicht van het Microsoft-account voor meer informatie.

  • Werk- of schoolaccount. Gebruik uw werk- of schoolaccount om toegang te krijgen tot alle kleine, middelgrote en zakelijke cloudservices van Microsoft, zoals Azure, Microsoft Intune of Microsoft 365. Nadat u zich hebt aangemeld voor een van deze services als organisatie, richt Azure AD automatisch een clouddirectory in die uw organisatie vertegenwoordigt. Zie Uw Azure AD-directory beheren voor meer informatie.

    Notitie

    U wordt aangeraden uw werk- of schoolaccount te gebruiken als u al toegang hebt tot Azure AD. U moet echter gebruiken welk type account is gekoppeld aan uw Azure-abonnement.

Volgende stappen