Zelfstudie: Integratie van Azure Active Directory met Workstars

In deze zelfstudie leert u hoe u Workstars kunt integreren met Azure Active Directory (Azure AD). De integratie van Workstars met Azure AD biedt de volgende voordelen:

 • U kunt in Azure AD beheren wie toegang heeft tot Workstars.
 • U kunt instellen dat gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij Workstars (eenmalige aanmelding).
 • U kunt uw accounts vanaf één centrale locatie beheren: de Azure-portal.

Zie What is application access and single sign-on with Azure Active Directory? (Wat houden toegang tot toepassingen en eenmalige aanmelding met Azure Active Directory in?) als u wilt graag meer wilt weten over de integratie van SaaS-apps met Azure AD. Als u geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om Azure Active Directory-integratie met Workstars te configureren:

 • Een Azure AD-abonnement Als u geen Azure AD-omgeving hebt, kunt u een gratis account krijgen.
 • Een abonnement op Workstars waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld

Scenariobeschrijving

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.

 • Workstars ondersteunt door IDP geïnitieerde eenmalige aanmelding

Om de integratie van Workstars te configureren in Azure AD, moet u Workstars uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.

Voer de volgende stappen uit om Workstars toe te voegen vanuit de galerie:

 1. Klik in het linkernavigatievenster in de Azure-portal op het Azure Active Directory-pictogram.

  De knop Azure Active Directory

 2. Navigeer naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens de optie Alle toepassingen.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 3. Als u de nieuwe toepassing wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe toepassing boven aan het dialoogvenster.

  De knop Nieuwe toepassing

 4. Typ in het zoekvak Workstars, selecteer Workstars in het resultatenvenster en klik vervolgens op de knop Toevoegen om de toepassing toe te voegen.

  Workstars in de resultatenlijst

Azure AD-eenmalige aanmelding configureren en testen

In deze sectie gaat u Azure AD-eenmalige aanmelding met Workstars configureren en testen met behulp van een testgebruiker met de naam Britta Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als er een koppelingsrelatie tot stand is gebracht tussen een Azure AD-gebruiker en de daaraan gerelateerde gebruiker in Workstars.

Als u Azure AD-eenmalige aanmelding met Workstars wilt configureren en testen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Azure AD-eenmalige aanmelding configureren : als u wilt dat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.
 2. Eenmalige aanmelding voor Workstars configureren : als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wilt configureren.
 3. Een Azure AD-testgebruiker maken : als u Azure AD-eenmalige aanmelding wil testen met Britta Simon.
 4. De testgebruiker van Azure AD-toewijzen : als u wilt dat Britta Simon gebruik kan maken van Azure AD-eenmalige aanmelding.
 5. Testgebruiker voor Workstars maken : als u een tegenhanger van Britta Simon in Workstars wilt hebben die is gekoppeld aan de weergave van de gebruiker in Azure AD.
 6. Eenmalige aanmelding testen : als u wilt controleren of de configuratie werkt.

Azure AD configureren voor eenmalige aanmelding

In deze sectie gaat u Azure AD-eenmalige aanmelding in de Azure-portal inschakelen.

Voer de volgende stappen uit om Azure AD-eenmalige aanmelding te configureren voor Workstars:

 1. Ga in Azure Portal naar de pagina voor integratie van de toepassing Workstars en selecteer Eenmalige aanmelding.

  Koppeling Eenmalige aanmelding configureren

 2. In het dialoogvenster Een methode voor eenmalige aanmelding selecteren selecteert u de modus SAML/WS-Federation om eenmalige aanmelding in te schakelen.

  De modus Eenmalige aanmelding selecteren

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen klikt u op het pictogram Bewerken om het dialoogvenster Standaard SAML-configuratie te openen.

  Standaard SAML-configuratie bewerken

 4. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML voert u de volgende stappen uit:

  Domein- en URL-gegevens voor eenmalige aanmelding bij Workstars

  a. In het tekstvak Id typt u een URL: https://workstars.com

  b. In het tekstvak Antwoord-URL typt u een URL met de volgende notatie: https://<subdomain>.workstars.com/saml/login_check

  Notitie

  De waarde is niet echt. Werk de waarde bij met de werkelijke antwoord-URL. Neem contact op met het ondersteuningsteam van Workstars om deze waarden te verkrijgen. U kunt ook verwijzen naar het patroon dat wordt weergegeven in de sectie Standaard SAML-configuratie in de Azure-portal.

 5. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in de sectie SAML-handtekeningcertificaat klikt u op Downloaden om het Certificaat (Base64) te downloaden uit de opgegeven opties overeenkomstig uw behoeften, en slaat u dit op uw computer op.

  De link om het certificaat te downloaden

 6. In de sectie Workstars instellen kopieert u de juiste URL('s) op basis van uw behoeften.

  Configuratie-URL's kopiëren

  a. Aanmeldings-URL

  b. Azure AD-id

  c. Afmeldings-URL

Eenmalige aanmelding voor Workstars configureren

 1. Meld u in een ander browservenster als beheerder aan bij de bedrijfssite van Workstars.

 2. Klik in de hoofdwerkbalk op Settings.

  Schermopname van de knop Settings.

 3. Ga naar Sign On > Settings.

  Aanmelding in Workstars

  Schermopname van de sectie voor eenmalige aanmelding waar u Settings kunt selecteren.

 4. Voer op de pagina Single Sign On (SAML) - Settings de volgende stappen uit:

  SAML in Workstars

  a. Typ Office 365 in Identity Provider Name.

  b. Plak de waarde van Azure AD-id, die u hebt gekopieerd vanuit Azure Portal, in het tekstvak Identity Provider Entity ID.

  c. Kopieer de inhoud van het gedownloade certificaatbestand in Kladblok naar het klembord en plak deze in het tekstvak x509 Certificate.

  d. Plak in het tekstvak SAML SSO URL de waarde van Aanmeldings-URL die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.

  e. Plak in het tekstvak Remote Logout URL de waarde van Afmeldings-URL, die u hebt gekopieerd uit Azure Portal.

  f. Selecteer Name ID in Email (Default) .

  g. Klik op Bevestigen.

Een Azure AD-testgebruiker maken

Het doel van deze sectie is om in de Azure-portal een testgebruiker met de naam Britta Simon te maken.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster in de Azure-portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.

  De koppelingen Gebruikers en groepen en Alle gebruikers

 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.

  Knop Nieuwe gebruiker

 3. In Gebruikerseigenschappen voert u de volgende stappen uit.

  Het dialoogvenster Gebruiker

  a. Voer in het veld Naam Britta Simon in.

  b. In het veld Gebruikersnaam typt u brittasimon@yourcompanydomain.extension. Bijvoorbeeld: BrittaSimon@contoso.com

  c. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.

  d. Klik op Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie geeft u Britta Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door haar toegang te verlenen tot Workstars.

 1. Selecteer Bedrijfstoepassingen in Azure Portal, selecteer Alle toepassingen en selecteer vervolgens Workstars.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 2. Selecteer Workstars in de lijst met toepassingen.

  De Workstars-link in de lijst met toepassingen

 3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Gebruikers en groepen.

  De koppeling Gebruikers en groepen

 4. Klik op de knop Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.

  Het deelvenster Toewijzing toevoegen

 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen Britta Simon in de lijst met gebruikers en klik op de knop Selecteren onder aan het scherm.

 6. Als u een waarde voor een rol verwacht in de SAML-bewering, moet u in het dialoogvenster Rol selecteren de juiste rol voor de gebruiker in de lijst selecteren en vervolgens op de knop Selecteren onder aan het scherm klikken.

 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.

Testgebruiker voor Workstars maken

In deze sectie maakt u een gebruiker met de naam Britta Simon in Workstars. Neem contact op met het ondersteuningsteam van Workstars om de gebruikers toe te voegen in het Workstars-platform.

Eenmalige aanmelding testen

In deze sectie gaat u uw configuratie van Azure AD-eenmalige aanmelding testen via het toegangsvenster.

Wanneer u in het toegangsvenster op de tegel Workstars klikt, wordt u automatisch aangemeld bij het exemplaar van Workstars waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld. Zie Introduction to the Access Panel (Inleiding tot het toegangsvenster) voor meer informatie over het toegangsvenster.

Aanvullende resources