CLI-voorbeelden voor Azure App Service

De volgende tabel bevat koppelingen naar bash-scripts die zijn gebouwd met behulp van de Azure CLI.

Script Beschrijving
App maken
Een app maken en bestanden implementeren met FTP Hiermee maakt u een App Service-app en implementeert u een bestand naar de app met behulp van FTP.
Een app maken en code implementeren vanuit GitHub Hiermee maakt u een App Service-app en implementeert u code vanuit een openbare GitHub-opslagplaats.
Een app maken met continue implementatie vanuit GitHub Hiermee maakt u een App Service-app met continue publicatie vanuit een GitHub-opslagplaats waarvan u de eigenaar bent.
Een app maken en code implementeren in een lokale Git-opslagplaats Hiermee maakt u een App Service-app en configureert u codepush naar een lokale Git-opslagplaats.
Een app maken en code implementeren in een faseringsomgeving Hiermee maakt u een App Service-app met een implementatiesite voor het faseren van codewijzigingen.
Een ASP.NET Core-app maken in een Docker-container Hiermee maakt u een App Service-app onder Linux en wordt er een Docker-installatiekopie vanuit Docker Hub geladen.
Een app maken met een privé-eindpunt Hiermee maakt u een App Service-app en een privé-eindpunt
App configureren
Een aangepast domein toewijzen aan een app Hiermee maakt u een App Service-app en wijst u er een aangepaste domeinnaam aan toe.
Een aangepast TLS/SSL-certificaat verbinden met een app Hiermee maakt u een App Service-app en verbindt u het TLS/SSL-certificaat van een aangepaste domeinnaam met de app.
App schalen
Een app handmatig schalen Hiermee maakt u een App Service-app en schaalt u deze over twee exemplaren.
Een app wereldwijd schalen met een architectuur voor hoge beschikbaarheid Hiermee maakt u twee App Service-apps in twee verschillende geografische regio's en maakt u deze met behulp van Azure Traffic Manager beschikbaar via één eindpunt.
App beschermen
Met Azure Application Gateway integreren Maakt een App Service-app en integreert deze met een Application Gateway met behulp van service-eindpunt en toegangsbeperkingen.
App verbinden met resources
Een app verbinden met een SQL-database Hiermee maakt u een App Service-app en een database in Azure SQL Database, waarna u de verbindingsreeks van de database toevoegt aan de app-instellingen.
Een app verbinden met een opslagaccount Hiermee maakt u een App Service-app en een opslagaccount, waarna u de verbindingsreeks van de opslag toevoegt aan de app-instellingen.
Een app verbinden met Azure Cache voor Redis Hiermee maakt u een App Service-app en een Azure Cache voor Redis en voegt u de details van de redis-verbinding toe aan de app-instellingen.
Een app verbinden met Cosmos DB Hiermee maakt u een App Service-app en een Cosmos DB en voegt u de details van de Cosmos DB-verbinding toe aan de app-instellingen.
Back-up maken en app terugzetten
Back-up maken en app terugzetten Hiermee maakt u een App Service-app en maakt u er een eenmalige back-up voor, maakt u er een back-upschema voor en herstelt u vervolgens een App Service-app vanuit een back-up.
App controleren
Een app bewaken met webserverlogboeken Hiermee maakt u een App Service-app, schakelt u logboekregistratie voor de app in en downloadt u de logboeken naar uw lokale computer.