De beschikbaarheid en reactiesnelheid van een website bewaken

Nadat u uw webtoepassing of website hebt geïmplementeerd op een server, kunt u tests instellen om de beschikbaarheid en responsiviteit te bewaken. Azure Application Insights verzendt regelmatig webaanvragen naar uw toepassing vanaf verschillende punten over de hele wereld. U wordt gewaarschuwd als uw toepassing niet of langzaam reageert.

U kunt beschikbaarheidstests instellen voor alle HTTP- en HTTPS-eindpunten die toegankelijk zijn op het openbare internet. U hoeft niks toe te voegen aan de website die u test. Het hoeft niet eens uw site te zijn: u kunt ook een REST API-service testen waarvan u afhankelijk bent.

Er zijn twee soorten beschikbaarheidstests:

Per toepassingsresource kunt u maximaal 25 beschikbaarheidstests maken.

1. Een resource openen voor uw beschikbaarheidstestrapporten

Als u Application Insights al hebt geconfigureerd voor uw web-app, opent u de Application Insights-bron in Azure Portal.

Of, als u uw rapporten in een nieuwe resource wilt zien: meld u aan bij Microsoft Azure, ga naar Azure Portal en maak een Application Insights-resource.

Nieuw > Application Insights

Klik op Alle resources om de blade Overzicht van de nieuwe resource te openen.

2. Een URL-pingtest aanmaken

Open de blade Beschikbaarheid en voeg een test toe.

Vul in elk geval de URL van uw website in

 • De URL kan iedere webpagina zijn die u wilt testen, maar deze moet zichtbaar zijn vanaf het openbare internet. De URL kan een queryreeks bevatten. Zo kunt u bijvoorbeeld oefenen met uw database. Als de URL naar een omleiding is opgelost, kunnen we deze tot maximaal 10 omleidingen opvolgen.
 • Parseren van afhankelijke aanvragen: als deze optie is ingeschakeld, vraagt de test om afbeeldingen, scripts, stijlbestanden en andere bestanden die deel van de geteste webpagina uitmaken. De opgenomen reactietijd is inclusief de tijd die nodig is om deze bestanden op te halen. De test mislukt als al deze resources niet succesvol kunnen worden gedownload binnen de timeout voor de hele test.

  Als de optie niet is ingeschakeld, vraagt de test alleen het bestand op van de URL die u hebt opgegeven.

 • Nieuwe pogingen inschakelen: als deze optie is ingeschakeld, wordt de test, als de test is mislukt, na een korte periode opnieuw uitgevoerd. Fouten worden pas gerapporteerd als er drie opeenvolgende pogingen mislukken. Daaropvolgende tests worden vervolgens met de gebruikelijke testfrequentie uitgevoerd. Volgende pogingen worden tijdelijk uitgesteld tot er weer een test slaagt. Deze regel wordt onafhankelijk toegepast op elke testlocatie. Deze optie wordt aangeraden. Gemiddeld verdwijnt ongeveer 80% van de fouten na het opnieuw proberen.
 • Testfrequentie: stel in hoe vaak de test wordt uitgevoerd vanaf elke testlocatie. Met een frequentie van vijf minuten en vijf testlocaties wordt uw site gemiddeld per minuut getest.
 • Testlocaties zijn de plaatsen van waaraf onze servers webaanvragen verzenden naar uw URL. Kies meer dan één testlocatie, zodat u problemen met uw website kunt onderscheiden van netwerkproblemen. U kunt maximaal 16 locaties selecteren.
 • Criteria voor succes:

  Timeout van de test: verlaag deze waarde om te worden gewaarschuwd over trage reacties. De test wordt als mislukt beschouwd als er binnen deze periode geen reactie van uw site is ontvangen. Als u Parse onafhankelijke aanvragen hebt geselecteerd, moeten alle afbeeldingen, stijlbestanden, scripts en andere afhankelijke resources binnen deze periode worden ontvangen.

  HTTP-antwoord: de geretourneerde statuscode die staat voor een geslaagde test. 200 is de code die aangeeft dat er een normale webpagina is geretourneerd.

  Inhoudsovereenkomst: een tekenreeks, zoals 'Welkom!' Er wordt getest of er in elke respons een exacte (hoofdlettergevoelige) overeenkomst wordt gevonden. Het moet een eenvoudige tekenreeks zijn, zonder jokertekens. Als uw pagina-inhoud wordt gewijzigd, moet u deze tekenreeks mogelijk ook bijwerken.

 • Standaard ontvangt u een waarschuwing als er op drie locaties gedurende vijf minuten fouten worden geregistreerd. Als er slechts op één locatie een fout wordt geregistreerd, kan dat ook aan het netwerk liggen en niet per se aan uw site. U kunt de drempel wijzigen om de testgevoeligheid te verhogen of te verlagen. Ook kunt u wijzigen naar wie de e-mails worden verzonden.

  U kunt een webhook instellen die wordt aangeroepen wanneer er een waarschuwing wordt gegenereerd. (Merk op dat, momenteel, queryparameters niet worden doorgegeven als Eigenschappen.)

Meer URL’s testen

Voeg meer tests toe. U kunt bijvoorbeeld uw startpagina testen of controleren of uw database wordt uitgevoerd, door de URL te testen voor een zoekopdracht.

3. De resultaten van de beschikbaarheidstest bekijken

Klik na een paar minuten op Vernieuwen om de testresultaten weer te geven.

Samenvatting van de resultaten op de Startblade

Het spreidingsdiagram laat u voorbeelden van de testresultaten met details over de diagnostische teststappen zien. De testengine slaat diagnostische gegevens op voor tests met fouten. Bij geslaagde tests wordt diagnostische informatie voor een subset van de uitvoeringen opgeslagen. Beweeg de muisaanwijzer over een van de groene/rode punten om de tijdstempel, duur, locatie en naam van de test te bekijken. Klik op een punt in het spreidingsdiagram om de details van een testresultaat te bekijken.

Selecteer een bepaalde test of locatie, of verklein de periode om meer resultaten te zien uit de periode die voor u van belang is. Gebruik Search Explorer om resultaten van alle uitvoeringen weer te geven, of gebruik Analytics-query's om aangepaste rapporten uit te voeren op deze gegevens.

Naast de onbewerkte resultaten kunt u twee metrische beschikbaarheidsgegevens gebruiken in Metrics Explorer:

 1. Beschikbaarheid: percentage van de tests die zijn geslaagd, bekeken over alle testuitvoeringen.
 2. Testduur: gemiddelde testduur van alle testuitvoeringen.

U kunt filters toepassen op de testnaam of -locatie om trends van een bepaalde test en/of locatie te analyseren.

Tests bekijken en bewerken

Selecteer op de pagina Overzicht een specifieke test. Hier kunt u de specifieke resultaten bekijken en de test bewerken of tijdelijk uitschakelen.

Een webtest bewerken of uitschakelen

Het is verstandig beschikbaarheidstests of de regels voor waarschuwingen die eraan zijn gekoppeld uit te schakelen wanneer u onderhoud uitvoert op uw service.

Als u mislukte tests ziet

Klik op een rode punt.

Op een rode punt klikken

Vanuit het resultaat van een beschikbaarheidstest kunt u:

 • De reactie inspecteren die is ontvangen van uw server.
 • De telemetrie openen die door uw server-app is verzonden tijdens het verwerken van de mislukte aanvraag.
 • Een probleem of werkitem registreren in Git of VSTS om het probleem te volgen. De bug bevat een koppeling naar deze gebeurtenis.
 • Het webtestresultaat openen in Visual Studio.

Zien de resultaten er goed uit, maar wordt de test toch als mislukt aangeduid? Controleer alle afbeeldingen, scripts, stijlmodellen en andere bestanden geladen door de pagina. Als één van deze mislukt, wordt de test gerapporteerd als mislukt, zelfs als de html-pagina correct laadt.

Zijn er geen verwante items? Als u Application Insights hebt ingesteld voor uw app aan serverzijde, kan dit komen doordat er steekproeven worden uitgevoerd.

Webtests met meerdere stappen

U kunt een scenario bewaken dat bestaat uit een reeks URL's. Als u bijvoorbeeld een verkoopwebsite bewaakt, kunt u testen of het toevoegen van items aan de winkelwagen goed werkt.

Notitie

Er worden kosten in rekening gebracht voor webtests met meerdere stappen. Prijsoverzicht.

Als u een test met meerdere stappen wilt maken, neemt u het scenario op met Visual Studio Enterprise en uploadt u vervolgens de opname naar Application Insights. Application Insights speelt het scenario opnieuw met intervallen en controleert de reacties.

Notitie

U kunt in uw tests geen gecodeerde functies of lussen gebruiken. De test moet volledig zijn opgenomen in het .webtest-script. U kunt echter wel standaard-invoegtoepassingen gebruiken.

1. Een scenario opnemen

Gebruik Visual Studio Enterprise om een websessie op te nemen.

 1. Maak een project om de webprestaties te testen.

  Maak in de Visual Studio Enterprise-versieneen project vanaf de sjabloon Web Performance en Load Test.

  • Ziet u de sjabloon Web Performance en Load Test niet? Sluit Visual Studio Enterprise. Open Visual Studio Installer om de Visual Studio Enterprise-installatie te wijzigen. Selecteer onder Afzonderlijke onderdelen de optie Hulpprogramma's voor webprestaties en belastingstests.
 2. Open het bestand .webtest en begin met opnemen.

  Open het bestand .webtest en klik op Opnemen.

 3. Voer de gebruikersacties uit die u in uw test wilt simuleren: open de website, plaats een product in de winkelwagen, enzovoort. Stop vervolgens de test.

  De webtestrecorder wordt uitgevoerd in Internet Explorer.

  Zorg ervoor dat het scenario niet te lang duurt. Er geldt een limiet van 100 stappen en 2 minuten.

 4. Bewerk de test als volgt:

  • Voeg validaties toe om de ontvangen tekst en reactiecodes te controleren.
  • Verwijder alle overbodige interacties. U kunt ook afhankelijke aanvragen voor afbeeldingen of naar advertentie- of trackingsites verwijderen.

   U kunt alleen het testscript bewerken. U kunt geen aangepaste code toevoegen of andere webtests aanroepen. Voeg geen lussen toe aan de test. U kunt standaardinvoegtoepassingen voor webtest gebruiken.

 5. Voer de test uit in Visual Studio om er zeker van te zijn dat deze werkt.

  De webtestrunner opent een webbrowser en herhaalt de acties die u hebt opgenomen. Controleer of de test werkt zoals verwacht.

  Open in Visual Studio het bestand .webtest en klik op Uitvoeren.

2. De webtest uploaden naar Application Insights

 1. Maak in de Application Insights-portal een webtest.

  Kies op de blade Webtests de optie Toevoegen.

 2. Selecteer de test met meerdere stappen en upload het .webtest-bestand.

  Selecteer de webtest met meerdere stappen.

  Stel de testlocaties, frequentie en waarschuwingsparameters op dezelfde manier in als voor pingtests.

3. De resultaten weergeven

Bekijk de testresultaten om mogelijke fouten te ontdekken. Dit doet u op dezelfde manier als voor tests met één URL.

Bovendien kunt u de testresultaten downloaden om ze in Visual Studio weer te geven.

Te veel fouten?

 • Een veelvoorkomende reden voor het mislukken van een test is dat het uitvoeren ervan te lang duurt. Het uitvoeren van de test mag niet langer dan twee minuten duren.

 • Vergeet niet dat alle resources van een pagina correct moeten laden om de test de doen slagen, inclusief scripts, stijlsheets, afbeeldingen enz.

 • De webtest moet volledig zijn opgenomen in het .webtest-script. U kunt in de test geen gecodeerde functies gebruiken.

Tijd en willekeurige cijfers invoegen in uw test met meerdere stappen

Stel dat u een hulpprogramma test dat tijdsafhankelijke gegevens ontvangt van een externe feed (bijvoorbeeld een feed met aandelenkoersen). Wanneer u uw webtest opneemt, moet u specifieke tijden gebruiken, maar u stelt deze in als testparameters: StartTime en EndTime.

Een webtest met parameters

Wanneer u de test uitvoert, moet EndTime altijd de huidige tijd zijn. StartTime moet een kwartier in het verleden liggen.

Web Test invoegtoepassingen bieden de manier om parameters voor tijden toe te voegen.

 1. Voeg een webtestinvoegtoepassing toe voor elke gewenste variabele parameterwaarde. Kies in de werkbalk van de webtest de optie Webtestinvoegtoepassing toevoegen.

  Kies Webtestinvoegtoepassing toevoegen en selecteer een type.

  In dit voorbeeld gebruiken we twee exemplaren van de invoegtoepassing Date Time. Een exemplaar is voor "15 minuten geleden" en een ander voor “nu”.

 2. Open de eigenschappen van elke invoegtoepassing. Geef de invoegtoepassing een naam en stel deze zodanig in dat de huidige tijd wordt gebruikt. Stel voor een van de toepassingen Minuten toevoegen in op -15.

  Naam instellen > Huidige tijd gebruiken > Minuten toevoegen.

 3. Gebruik in de webtestparameters {{plug-in name}} om te verwijzen naar de naam van de invoegtoepassing.

  Gebruik in de testparameter {{plug-in name}}.

Upload uw test nu naar de portal. Het gebruikt de dynamische waarden bij elke uitvoering van de test.

Omgaan met aanmelden

Als uw gebruikers zich aanmelden bij uw app, hebt u verschillende functies om de aanmelding te simuleren, zodat u pagina’s na het aanmelden kunt testen. Welke aanpak u gebruikt, hangt af van het type beveiliging van de app.

In alle gevallne moet u een account maken in uw toepassing voor testdoeleinden. Beperk indien mogelijk de machtigingen voor dit testaccount, zodat webtests echte gebruikers niet beïnvloeden.

Eenvoudige gebruikersnaam en wachtwoord

Een webtest op de gebruikelijke manier registreren. Verwijder eerst de cookies.

SAML-verificatie

Gebruik de beschikbare SAML-invoegtoepassing voor webtests.

Clientgeheim

Als uw app een aanmeldroute heeft die een klantgeheim omvat, gebruik dan deze route. Azure Active Directory (AAD) is een voorbeeld van een service die aanmelden met een clientgeheim bevat. In AAD is het klantgeheim de App Key.

Hier is een voorbeeldwebtest van een Azure web-app met een App Key:

Voorbeeld clientgeheim

 1. Token van AAD krijgen met klantgeheim (AppKey).
 2. Bearer token uit antwoord halen.
 3. API oproepen met bearer token in de autorisatie-header.

Zorg ervoor dat de webtest een eigenlijke client is - dit wil zeggen: een eigen app in AAD heeft - en zijn clientId + App Key gebruikt. Uw service onder de test heeft ook een eigen app in AAD: de appID URI van deze app wordt weergegeven in het “resource”-veld tijdens de webtest.

Open verificatie

Een voorbeeld van open verificatie is het aanmelden met uw Microsoft- of Google-account. Veel apps die OAuth gebruiken, bieden een alternatief met clientgeheim, zodat uw eerste tactiek moet zijn deze mogelijkheid te onderzoeken.

Als uw test moet aanmelden met OAuth, is de algemene benadering:

 • Gebruik een hulpprogramma zoals Fiddler om het verkeer tussen de webbrowser, de verificatiesite en uw app te onderzoeken.
 • Voer twee of meer aanmeldingen uit via verschillende apparaten en browsers, of met lange periodes ertussen (zodat de tokens verlopen).
 • Vergelijk de verschillende sessies om te bepalen welk token is doorgegeven door de verificatiesite en daarna, na het aanmelden, wordt doorgegeven aan uw appserver.
 • Neem een webtest op met Visual Studio.
 • Maak parameters van de tokens. Stel de parameter in wanneer er een token wordt geretourneerd van de verificator en gebruik deze in de query voor de site. (Visual Studio probeert de testparameters toe te voegen, maar voegt de parameters voor de tokens niet correct toe.)

Prestatietests

U kunt een belastingtest op uw website uitvoeren. Zoals de beschikbaarheidstest kunt enkel- of meervoudige aanvragen sturen vanuit onze punten over de hele wereld verspreid. In tegenstelling tot een beschikbaarheidstest worden vele verzoeken verzonden, waarmee meerdere gelijktijdige gebruikers worden gesimuleerd.

Open op de blade Overzicht Instellingen, Prestatietests. Als u een test maakt, wordt u uitgenodigd om verbinding te maken met een Visual Studio Team Services-account of om er een te maken.

Wanneer de test voltooid is, worden de responstijden en succespercentages weergegeven.

Prestatietest

Tip

Gebruik Live Stream en Profiler om de effecten van een prestatietest te volgen.

Automatisering

Vragen? Problemen?

 • Kan ik code aanroepen via mijn webtest?

  Nee. De stappen van de test moeten zich in het bestand .webtest bevinden. U kunt geen andere webtests aanroepen of lussen gebruiken. Maar er zijn verschillende invoegtoepassingen die nuttig kunnen zijn.

 • Wordt HTTPS ondersteund?

  ondersteunen TLS 1.1 en TLS 1.2.

 • Is er een verschil tussen webtests en beschikbaarheidstests?

  De twee voorwaarden kunnen door elkaar worden gebruikt. 'Beschikbaarheidstest' is een algemenere term waar niet alleen webtests met meerdere stappen, maar ook tests met enkele URL-ping onder vallen.

 • Ik wil graag beschikbaarheidstests gebruiken op onze interne server die achter een firewall wordt uitgevoerd.

  Er zijn twee mogelijke oplossingen:

  • Configureer uw firewall om binnenkomende aanvragen van de IP-adressen van onze webtestagents toe te staan.
  • Schrijf uw eigen code om uw interne server periodiek te testen. Voer de code uit als achtergrondproces op een testserver achter de firewall. De resultaten van het testproces kunnen worden verzonden naar Application Insights door de API TrackAvailability() te gebruiken in het SDK-kernpakket. Hiervoor moet uw testserver uitgaande toegang hebben tot het opname-eindpunt van Application Insights, maar dit is een veel kleiner beveiligingsrisico dan wanneer u binnenkomende aanvragen toestaat. De resultaten worden niet weergegeven in de blades voor de beschikbaarheidswebtests, maar worden weergegeven als beschikbaarheidsresultaten in Analytics, Search en Metric Explorer.
 • Het uploaden van een webtest met meerdere stappen mislukt

  Er is een limiet van 300 K.

  Lussen worden niet ondersteund.

  Verwijzingen naar andere webtests worden niet ondersteund.

  Gegevensbronnen worden niet ondersteund.

 • Mijn test met meerdere stappen wordt niet voltooid

  Er is een limiet van 100 aanvragen per test.

  De test wordt gestopt als deze meer dan twee minuten wordt uitgevoerd.

 • Hoe voer ik een test uit met clientcertificaten?

  Dat wordt niet ondersteund.

Volgende stappen

Diagnostische logboeken doorzoeken

Problemen oplossen

IP-adressen van webtest-agents