Verantwoordelijke innovatie: Toolkit voor best practices

Verantwoordelijke innovatie is een toolkit waarmee ontwikkelaars goed kunnen werken aan de toekomst van de wetenschap en het effect ervan op de samenleving. Deze toolkit biedt een set procedures voor ontwikkeling, voor het anticiperen op en aanpakken van de mogelijke negatieve gevolgen van technologie voor mensen. We delen dit als een vroege best practice voor feedback- en leerprocessen.

Judgement Call

Judgment Call is een prijs-winnend spel voor verantwoorde innovatie en op teams gebaseerde activiteiten die de AI-principes van Microsoft op het gebied van redelijkheid, privacy en beveiliging, betrouwbaarheid en veiligheid, transparantie, inclusiviteit en verantwoordelijkheid in actie brengen. Het spel biedt een eenvoudig te gebruiken methode voor het cultiveren van empathie bij belanghebbenden via scenario-imagining (verbeelding van scenario's). Deelnemers aan het spel schrijven productrecensies vanuit het perspectief van een bepaalde belanghebbende, met een beschrijving van de impact en nadelige gevolgen die de technologie kan hebben vanuit hun oogpunt.

Modellering van schadelijke effecten

Modellering van schade is een framework voor productteams, dat is gebaseerd op vier kernpijlers van verantwoorde innovatie, die onderzoeken hoe het leven van mensen negatief kan worden beïnvloed door technologie: schade, weigering van consequentiële services, inbreuk op de rechten van de mens en de aantasting van geschonden & structuren van de samenleving. Net als bij modellering van beveiligingsrisico's, kunnen productteams met modellering van schadelijke effecten anticiperen op mogelijke reële gevolgen van technologie, een hoeksteen voor verantwoordelijke ontwikkeling.

Community-jury

Community-jury is een techniek die diverse belanghebbenden die worden beïnvloed door een technologie, bij elkaar samenbrengt. Het is een variant op de burgerjury. De belanghebbenden krijgen de kans om meer informatie over een project te krijgen van experts, samen te overleggen en feedback te geven over use cases en het productontwerp. Met deze techniek voor verantwoorde innovatie kunnen projectteams samenwerken met onderzoekers om waarden van belanghebbenden te identificeren en inzicht te krijgen in de waarnemingen en zorgen van betrokken belanghebbenden.