BeschikbaarheidspatronenAvailability patterns

Beschikbaarheid definieert gedurende hoe lang het systeem goed functioneert.Availability defines the proportion of time that the system is functional and working. De beschikbaarheid wordt beïnvloed door systeemfouten, infrastructuurproblemen, schadelijke aanvallen en systeembelasting.It will be affected by system errors, infrastructure problems, malicious attacks, and system load. Dit wordt meestal gemeten als percentage van de bedrijfstijd (uptime).It is usually measured as a percentage of uptime. Cloudtoepassingen worden meestal aangeboden aan gebruikers inclusief een SLA (Service Level Agreement). Dit betekent dat toepassingen moeten zijn ontworpen en geïmplementeerd voor een maximale beschikbaarheid.Cloud applications typically provide users with a service level agreement (SLA), which means that applications must be designed and implemented in a way that maximizes availability.

PatroonPattern SamenvattingSummary
EindpuntstatusbewakingHealth Endpoint Monitoring Functionele controles implementeren in een toepassing die externe hulpprogramma's met regelmatige intervallen kunnen benaderen via beschikbaar gestelde eindpunten.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
Load Leveling op basis van wachtrijQueue-Based Load Leveling Een wachtrij gebruiken die fungeert als een buffer tussen een taak en een service die wordt aangeroepen om onregelmatige zware belastingen soepel te verwerken.Use a queue that acts as a buffer between a task and a service that it invokes in order to smooth intermittent heavy loads.
BeperkingThrottling Het verbruik beheren van resources die worden gebruikt door een exemplaar van een toepassing, een afzonderlijke tenant of een hele service.Control the consumption of resources used by an instance of an application, an individual tenant, or an entire service.