BeveiligingspatronenSecurity patterns

Beveiliging verwijst naar de mogelijkheid van een systeem om kwaadwillende of onbedoeld onjuiste acties buiten het ontwerpkader te voorkomen om zo openbaarmaking of verlies van gegevens te voorkomen.Security is the capability of a system to prevent malicious or accidental actions outside of the designed usage, and to prevent disclosure or loss of information. Cloudtoepassingen worden op internet beschikbaar gesteld buiten de grenzen van de vertrouwde on-premises omgeving, zijn vaak voor iedereen toegankelijk en kunnen diensten aanbieden aan niet-vertrouwde gebruikers.Cloud applications are exposed on the Internet outside trusted on-premises boundaries, are often open to the public, and may serve untrusted users. Toepassingen moeten daarom zo worden ontworpen en geïmplementeerd dat ze worden beschermd tegen aanvallen, gegevens alleen vrijgeven aan goedgekeurde gebruikers en gevoelige gegevens beschermen.Applications must be designed and deployed in a way that protects them from malicious attacks, restricts access to only approved users, and protects sensitive data.

PatroonPattern SamenvattingSummary
Federatieve identiteitFederated Identity Verificatie delegeren aan een externe id-provider.Delegate authentication to an external identity provider.
GatekeeperGatekeeper Toepassingen en services beveiligen met behulp van een toegewezen instantie van de host die fungeert als een broker tussen clients en de toepassing of service, die aanvragen valideert en opschoont, en die aanvragen en gegevens tussen deze twee componenten doorgeeft.Protect applications and services by using a dedicated host instance that acts as a broker between clients and the application or service, validates and sanitizes requests, and passes requests and data between them.
ValetsleutelValet Key Een token of sleutel gebruiken die clients beperkte, directe toegang biedt tot een specifieke resource of service.Use a token or key that provides clients with restricted direct access to a specific resource or service.