Patronen beveiligingSecurity patterns

Beveiliging is de mogelijkheid van een systeem om te voorkomen dat schadelijke of per ongeluk acties buiten het ontworpen gebruik en om te voorkomen dat openbaarmaking of verlies van gegevens.Security is the capability of a system to prevent malicious or accidental actions outside of the designed usage, and to prevent disclosure or loss of information. Cloud-toepassingen worden weergegeven op het Internet buiten de grenzen van de vertrouwde lokale, zijn vaak voor iedereen en niet-vertrouwde gebruikers mag worden gebruikt.Cloud applications are exposed on the Internet outside trusted on-premises boundaries, are often open to the public, and may serve untrusted users. Toepassingen moeten worden ontworpen en geïmplementeerd op een manier die ze beschermt tegen schadelijke aanvallen en gevoelige gegevens beveiligt de toegang beperkt tot alleen goedgekeurde gebruikers.Applications must be designed and deployed in a way that protects them from malicious attacks, restricts access to only approved users, and protects sensitive data.

PatroonPattern SamenvattingSummary
Federatieve identiteitenFederated Identity Gemachtigde authenticatie bij een externe id-provider.Delegate authentication to an external identity provider.
PoortwachterGatekeeper Toepassingen en services beveiligen met behulp van een toegewezen host-exemplaar dat fungeert als een broker tussen clients en de toepassing of service, valideert sanitizes aanvragen en aanvragen en gegevens die tussen deze twee is geslaagd.Protect applications and services by using a dedicated host instance that acts as a broker between clients and the application or service, validates and sanitizes requests, and passes requests and data between them.
Sleutel valetValet Key Gebruik een token of de sleutel waarmee clients beperkte directe toegang tot een specifieke bron of de service.Use a token or key that provides clients with restricted direct access to a specific resource or service.