Instant Broadcasting op Serverloze architectuur

Blob Storage
Functions
SignalR Service
Web Apps

Idee van oplossing Solution Idea

Als u ons wilt zien, vouwt u dit artikel uit met meer informatie, Details van de implementatie, richt lijnen voor prijzen en voor beelden van code, laat het ons weten met github feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Vereenvoudig een-op-veel realtime communicatie en updates met serverloze code.Simplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code.

ArchitectuurArchitecture

Architectuur diagram down load een SVG van deze architectuur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

GegevensstroomData Flow

  1. Client haalt web app-inhoud op uit Blob StorageClient pulls web app content from blob storage
  2. Web-app ontvangt signaal token en eind puntWeb app receives SignalR token and endpoint
  3. Gebruiker maakt verbinding met de web-appUser connects to web app
  4. Database gebeurtenis voor verbindings triggers via functiesConnection triggers database event via Functions
  5. Functies worden gegevens naar de signaal service gepushtFunctions pushes data to SignalR Service
  6. ... wat op zijn beurt de gegevens naar de client pusht…which in turn pushes data to client