Optillen en verplaatsen naar containers met AKS

Azure Active Directory
Container Registry
Database for MySQL
Kubernetes-service

Oplossingsidee

Als u wilt dat we dit artikel uitbreiden met meer informatie, zoals mogelijke use cases, alternatieve services, implementatieoverwegingen of prijsinformatie, laat het ons dan weten met GitHub Feedback!

Migreer een bestaande toepassing eenvoudig naar een of meer containers en voer deze uit in de Azure Managed Kubernetes-service (AKS). Toegang beheren via integratie met Azure Active Directory en toegang krijgen tot Azure-Services die door SLA worden ondersteund, zoals Azure Database for MySQL met behulp van OSBA (Open Service Broker voor Azure) voor uw gegevens behoeften.

Architectuur

Architectuur diagram down load een SVG van deze architectuur.

Gegevensstroom

  1. Gebruiker converteert bestaande toepassing naar container (s) die & container installatie kopie (sen) publiceert naar de Azure container Registry
  2. Met de Azure-portal of de opdracht regel implementeert de gebruiker containers naar het AKS-cluster
  3. Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot AKS-resources te beheren
  4. U kunt eenvoudig toegang krijgen tot Azure-Services die met SLA worden ondersteund, zoals Azure Database for MySQL met behulp van OSBA (Open Service Broker voor Azure)
  5. Optioneel kan AKS worden geïmplementeerd met een virtueel VNET-netwerk