Eenvoudige gemerkte website

Application Insights
Cache voor Redis
Content Delivery Network
SQL Database
Web Apps

Oplossingsidee

Als u wilt dat we dit artikel uitbreiden met meer informatie, zoals mogelijke use cases, alternatieve services, implementatieoverwegingen of prijsinformatie, laat het ons dan weten met GitHub Feedback!

Bouw en start snel digitale campagnes die automatisch worden geschaald op basis van de vraag van klanten. Begin eenvoudig met het inhoudsbeheersysteem waarmee u de berichten op uw website eenvoudig in realtime kunt onderhouden vanuit een browser, zonder dat u hoeft te coderen.

Architectuur

Architectuurdiagram Download een SVG van deze architectuur.

Gegevensstroom

  1. De gebruiker heeft Web Apps toegang vanuit Azure App Service in een browser.
  2. Application Insights detecteert problemen en analyseert het gebruik voor uw web-apps.
  3. Web App maakt verbinding met SQL Database en Azure Cache voor Redis voor betere prestaties.
  4. Browser haalt statische resources zoals video's op uit Azure Content Delivery Network laadtijd te verminderen.

Onderdelen

  • Web Apps:Web-apps sneller op schaal bouwen en implementeren
  • Azure SQL Database:Beheerde, intelligente SQL in de cloud
  • Content Delivery Network:Veilige, betrouwbare levering van inhoud met een breed wereldwijd bereik garanderen
  • Azure Cache voor Redis:Power-toepassingen met gegevenstoegang met hoge doorvoer en lage latentie
  • Toepassings Insights: problemen in uw web-apps en -services detecteren, triageeren en diagnosticeren

Volgende stappen