Spraakservices

Spraak

Oplossingsidee

Als u wilt dat we dit artikel uitbreiden met meer informatie, zoals mogelijke use cases, alternatieve services, implementatieoverwegingen of prijsinformatie, laat het ons dan weten met GitHub Feedback!

Met Speech Services kunt u elke aanroep eenvoudig transcriberen. Indexeer de transcriptie voor zoeken involledige tekst of pas deze toe Text Analytics gevoel, taal en sleuteltermen voor inzichten te detecteren. Als uw callcenteropnamen speciale terminologie gebruiken, zoals productnamen of IT-jargon, maakt u een aangepast taalmodel om Speech Services de woorden te leren. Een aangepast akoestisch model helpt Speech Services sprekers te begrijpen, zelfs met achtergrondruis of slechte telefoonverbindingen.

Lees hoe batchtranscriptie werkt met Speech Services voor meer informatie.

Architectuur

Architectuurdiagram Download een SVG van deze architectuur.

Gegevensstroom

  1. Een model aanpassen voor uw domein en dat model implementeren
  2. Upload opnamen in een blobcontainer maken
  3. Een POST-aanvraag voor batchtranscriptie maken
  4. Speech Services plant de transcriptie-taak
  5. Stereo-bestanden worden gesplitst in twee kanalen
  6. Monobestanden ondergaan een diarisatie om onderscheid te maken tussen sprekers
  7. De transcriptie downloaden met behulp van de transcriptie-id

Onderdelen

Volgende stappen