De Azure App Configuration REST API testen met Postman

Als u de REST API wilt testen met Postman, moet u de HTTP-headers opnemen die vereist zijn voor verificatie in uw aanvragen. U configureert Postman als volgt voor het testen van de REST API, waarbij de verificatieheaders automatisch worden gegenereerd:

 1. Een nieuwe aanvraag maken

 2. Voeg de signRequest functie uit het JavaScript-verificatievoorbeeld toe aan het script vóór de aanvraag

 3. Voeg de volgende code toe aan het einde van het script vóór de aanvraag. De toegangssleutel bijwerken zoals aangegeven met de opmerking TODO

  // TODO: Replace the following placeholders with your access key
  var credential = "<Credential>"; // Id
  var secret = "<Secret>"; // Value
  
  var isBodyEmpty = pm.request.body === null || pm.request.body === undefined || pm.request.body.isEmpty();
  
  var headers = signRequest(
    pm.request.url.getHost(),
    pm.request.method,
    pm.request.url.getPathWithQuery(),
    isBodyEmpty ? undefined : pm.request.body.toString(),
    credential,
    secret);
  
  // Add headers to the request
  headers.forEach(header => {
    pm.request.headers.upsert({key: header.name, value: header.value});
  })
  
 4. De aanvraag verzenden