Mobiele app analyseren met App Center en Application Insights

In deze snelstartgids wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u het App Center-exemplaar van uw app verbindt met Application Insights. Met Application Insights kunt u uw telemetriegegevens opvragen, segmenteren filteren en analyseren van met krachtigere tools dan die beschikbaar zijn via de service Analyse van App Center.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om deze quickstart te voltooien:

 • Een Azure-abonnement.
 • Een app voor iOS, Android, Xamarin, Universal Windows of React Native.

Als u nog geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.

Registreren bij App Center

Maak om te beginnen een account en registreer u bij App Center.

Onboarding uitvoeren in App Center

Voordat u Application Insights kunt gebruiken met uw mobiele app, moet u onboarding voor de app uitvoeren in App Center. Application Insights kan namelijk niet rechtstreeks telemetriegegevens ontvangen van uw mobiele app. Uw app stuurt daarom telemetrie van aangepaste gebeurtenissen naar App Center. App Center exporteertkopieën van deze aangepaste gebeurtenissen vervolgens direct naar Application Insights zodra de gebeurtenissen worden ontvangen. (Dit is niet van toepassing op de Application Insights JS SDK of de React Native-invoegtoepassing waar telemetrie rechtstreeks naar Application Insights wordt verzonden.)

U kunt voor uw app onboarding uitvoeren door de quickstart voor App Center uit te voeren voor elk platform dat uw app ondersteunt. Maak afzonderlijke App Center-exemplaren voor elk platform:

Gebeurtenissen bijhouden in uw app

Nadat de onboarding van uw app in App Center is voltooid, moet de app worden aangepast om telemetrie van aangepaste gebeurtenissen te verzenden met de SDK van App Center. Aangepaste gebeurtenissen zijn het enige type telemetrie van App Center dat wordt geëxporteerd naar Application Insights.

Als u aangepaste gebeurtenissen wilt versturen vanuit iOS-apps, gebruikt u de methode trackEvent of trackEvent:withProperties in de SDK van App Center. Meer informatie over het bijhouden van gebeurtenissen van iOS-apps.

MSAnalytics.trackEvent("Video clicked")

Als u aangepaste gebeurtenissen wilt versturen vanuit Android-apps, gebruikt u de methode trackEvent in de SDK van App Center. Meer informatie over het bijhouden van gebeurtenissen van Android-apps.

Analytics.trackEvent("Video clicked")

Als u aangepaste gebeurtenissen wilt versturen vanaf andere platforms, gebruikt u de methoden trackEvent in de App Center-SDK van het platform.

Om er zeker van te zijn dat uw aangepaste gebeurtenissen worden ontvangen, gaat u naar het tabblad Gebeurtenissen in de sectie Analytics van App Center. Het kan enkele minuten duren voordat gebeurtenissen worden weergegeven nadat deze zijn verzonden vanuit uw app.

Een Application Insights-resource maken

Wanneer uw app aangepaste gebeurtenissen verzendt en deze gebeurtenissen worden ontvangen door App Center, moet u in Azure Portal een Application Insights-resource van het type App Center maken:

 1. Meld u aan bij de Azure-portal.

 2. Selecteer Een resource maken > Hulpprogramma's voor ontwikkelaars > Application Insights.

  Notitie

  Als dit de eerste keer is dat u een Application Insights-resource maakt, kunt u meer informatie vinden door naar het document Een Application Insights-resource maken te gaan.

  Er verschijnt een configuratievenster. Gebruik de onderstaande tabel om de velden in te vullen.

  Instellingen Waarde Beschrijving
  Naam Een volledig unieke waarde, zoals 'mijnApp-iOS' Naam die de app beschrijft die u wilt controleren
  Resourcegroep Maak een nieuwe resourcegroep of selecteer een groep in het menu. De resourcegroep waarin u de nieuwe Application Insights-resource wilt maken
  Locatie Een locatie in het menu Kies een locatie in uw buurt of in de buurt van waar de app wordt gehost
 3. Klik op Create.

Als uw app meerdere platforms ondersteunt (iOS, Android, enz.), is het raadzaam afzonderlijke Application Insights-resources te maken, één voor elk platform.

Exporteren naar Application Insights

In uw nieuwe Application Insights-resource op de pagina Overzicht. Kopieer de instrumentatiesleutel van uw resource.

Ga als volgt te werk in de App Center-instantie voor uw app:

 1. Klik op de pagina Instellingen op Exporteren.
 2. Kies Nieuwe export, kies Application Insights en klik vervolgens op Aanpassen.
 3. Plak de instrumentatiesleutel van Application Insights in het vak.
 4. Geef toestemming voor een verhoogd gebruik van het Azure-abonnement met de Application Insights-resource. Elke resource van Application Insights is gratis voor de eerste 1 GB aan gegevens die per maand worden ontvangen. Meer informatie over de prijzen van Application Insights.

Vergeet niet om dit proces te herhalen voor elk platform dat uw app ondersteunt.

Als het exporteren is ingesteld, wordt elke aangepaste gebeurtenis die wordt ontvangen door App Center, naar Application Insights gekopieerd. Het kan een paar minuten duren voordat gebeurtenissen aankomen bij Application Insights. Als ze niet direct worden weergegeven, is het daarom beter om even te wachten voordat u een diagnose start.

Om u toegang te geven tot meer gegevens wanneer u voor het eerst verbinding maakt, worden de meest recente aangepaste gebeurtenissen voor de afgelopen 48 uur in App Center automatisch naar Application Insights geëxporteerd.

Uw app gaan controleren

Met Application Insights kunt u de telemetriegegevens voor aangepaste gebeurtenissen van uw apps opvragen, segmenteren, filteren en analyseren. Deze mogelijkheden zijn uitgebreider dan de mogelijkheden in de analysetools van App Center.

 1. Vraag de telemetriegegevens van aangepaste gebeurtenissen op. Kies op de pagina Overzicht van Application Insights de optie Logs (Analytics) .

  De portal van Application Insights Logs (Analytics) die is gekoppeld aan uw Application Insights-resource wordt geopend. In de Logs (Analytics)-portal kunt u rechtstreeks query's uitvoeren op uw gegevens via de querytaal van Log Analytics. Dit betekent dat u vragen van elke gewenste complexiteit over uw app en de gebruikers kunt stellen.

  Open een nieuw tabblad in de Logs (Analytics)-portal en plak vervolgens de volgende query. De query retourneert het aantal unieke gebruikers dat de afgelopen 24 uur aangepaste gebeurtenissen heeft verzonden vanuit uw app, gesorteerd op deze unieke aantallen.

  customEvents
  | where timestamp >= ago(24h)
  | summarize dcount(user_Id) by name 
  | order by dcount_user_Id desc 
  

  Logs (Analytics)-portal

  1. Selecteer de query door ergens in de teksteditor op de query te klikken.
  2. Klik vervolgens op Go om de query uit te voeren.

  Lees hier meer over Application Insights Analytics en de querytaal Log Analytics.

 2. Segmenteer en filter de telemetrie van uw aangepaste gebeurtenissen. Kies op de pagina Overzicht van Application Insights de optie Gebruikers in de inhoudsopgave.

  Pictogram voor hulpprogramma Gebruikers

  In het hulpprogramma Gebruikers ziet u hoeveel gebruikers van uw app op bepaalde knoppen hebben geklikt, bepaalde schermen hebben weergegeven of een andere actie hebben uitgevoerd die u als een gebeurtenis bijhoudt met de SDK van App Center. Als u op zoekt bent naar een manier om gebeurtenissen van App Center te segmenteren en te filteren, is het hulpprogramma Gebruikers een uitstekende keuze.

  Hulpprogramma Gebruikers

  Zo kunt u het gebruik bijvoorbeeld geografisch segmenteren door Land of regio te kiezen in de vervolgkeuzelijst Splitsen op.

 3. Analyseer conversie, retentie en navigatiepatronen in uw app. Kies op de pagina Overzicht van Application Insights de optie Gebruikersstromen in de inhoudsopgave.

  Hulpprogramma Gebruikersstromen

  Het hulpprogramma Gebruikersstromen laat zien welke gebeurtenissen gebruikers versturen na een bepaalde begingebeurtenis. Dit is handig om een algemeen beeld te krijgen van de manier waarop gebruikers door de app navigeren. U kunt zo ook de plekken zien waar het verloop van gebruikers groot is of waar steeds dezelfde acties worden herhaald.

  Naast het hulpprogramma Gebruikersstromen beschikt u met Application Insights over verschillende andere tools voor gebruikersgedraganalyse om specifieke vragen te beantwoorden:

  • Trechters voor het analyseren en controleren van conversies.
  • Retentie om te analyseren in welke mate gebruikers een app blijven gebruiken tijdens een bepaalde periode.
  • Workbooks voor het combineren van visualisaties en tekst in een deelbaar rapport.
  • Cohorten voor naamgeving en het opslaan van specifieke groepen gebruikers of gebeurtenissen, zodat er gemakkelijk naar deze entiteiten kan worden verwezen vanuit andere analysehulpmiddelen.

Resources opschonen

Als u Application Insights niet wilt blijven gebruiken met App Center, schakelt u de exportfunctie uit in App Center en verwijdert u de Application Insights-resource. Hiermee voorkomt u dat er verdere kosten voor Application Insights in rekening worden gebracht voor deze resource.

Exportfunctie uitschakelen in App Center:

 1. Ga in App Center naar Instellingen en kies Exporteren.
 2. Klik op de exportbewerking van Application Insights die u wilt verwijderen en klik vervolgens onderaan op Export verwijderen om dit te bevestigen.

De Application Insights-resource verwijderen:

 1. Klik in het menu aan de linkerkant van Azure Portal op Resourcegroepen en kies de resourcegroep waarin uw Application Insights-resource is gemaakt.
 2. Open de Application Insights-resource die u wilt verwijderen. Klik vervolgens in het bovenste menu van de resource op Verwijderen en bevestig dit. De kopie van de gegevens die is geëxporteerd naar Application Insights, wordt hierdoor permanent verwijderd.

Volgende stappen