Gegevens verzamelen van een Windows-computer in een hybride omgeving met Azure Monitor

Azure Monitor kan gegevens rechtstreeks vanuit uw fysieke of virtuele Windows-computers in uw omgeving verzamelen en onderbrengen in een Log Analytics-werkruimte voor uitvoerige analyse en correlatie. Door de Log Analytics-agent te installeren kan Azure Monitor gegevens verzamelen uit een datacentrum of een andere cloudomgeving. In deze quickstart wordt beschreven hoe u met een paar eenvoudige stappen gegevens van uw Windows-computer configureert en verzamelt. Zie Gegevens verzamelen over Azure Virtual Machines voor informatie over virtuele Windows-machines in Azure.

Zie Ondersteunde besturingssystemen en Netwerkconfiguratie voor de firewall voor meer informatie over de ondersteunde configuratie.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Meld u aan bij Azure Portal

Meld u aan bij de Azure Portal op https://portal.azure.com.

Een werkruimte maken

 1. Selecteer in de Azure-portal de optie Alle services. Typ in de lijst met resources Log Analytics. Als u begint te typen, wordt de lijst gefilterd op basis van uw invoer. Selecteer Log Analytics-werkruimten.

  Azure Portal

 2. Selecteer Maken en geef uw keuze aan voor de volgende items:

  • Geef een naam op voor de nieuwe Log Analytics-werkruimte, bijvoorbeeld StandaardLAWerkruimte.

  • Selecteer een abonnement om te koppelen door een selectie in de vervolgkeuzelijst te maken als de geselecteerde standaardwaarde niet juist is.

  • Selecteer bij Resourcegroep een bestaande resourcegroep die een of meer virtuele Azure-machines bevat.

  • Selecteer de Locatie waarop uw virtuele machines zijn geïmplementeerd. Bekijk in welke regio's Log Analytics beschikbaar is voor aanvullende informatie.

  • Als u een werkruimte maakt in een nieuw abonnement dat na 2 april 2018 is gemaakt, gebruikt deze automatisch de prijscategorie Per GB. De optie voor het selecteren van een prijscategorie is dan niet beschikbaar. Als u een werkruimte maakt voor een bestaand abonnement dat is gemaakt vóór 2 april, of voor een abonnement dat is gekoppeld aan een bestaande EA-inschrijving, kunt u hier uw gewenste prijscategorie selecteren. Zie Prijzen voor Log Analytics voor aanvullende informatie over de afzonderlijke lagen.

   Log Analytics-resourceblade maken

 3. Nadat u de vereiste gegevens hebt opgegeven in het deelvenster Log Analytics-werkruimte selecteert u OK.

Terwijl de gegevens worden geverifieerd en de werkruimte wordt gemaakt, kunt u de voortgang bijhouden onder Meldingen in het menu.

De werkruimte-id en -sleutel ophalen

Voordat u de Log Analytics-werkruimte voor Windows (ook wel de MMA (Microsoft Monitoring Agent) genoemd) installeert, hebt u eerst de werkruimte-id en -sleutel voor uw Log Analytics-werkruimte nodig. De setup-wizard heeft deze informatie nodig om de agent correct te configureren en ervoor te zorgen dat deze kan communiceren met Azure Monitor.

 1. Selecteer Alle services in de linkerbovenhoek van de Azure-portal. Voer Log Analytics in het zoekvak in. Terwijl u typt, wordt de lijst gefilterd op basis van uw invoer. Selecteer Log Analytics-werkruimten.

 2. Selecteer in de lijst met Log Analytics-werkruimten de werkruimte die u eerder hebt gemaakt. (Mogelijk hebt u deze de naam DefaultLAWorkspace gegeven.)

 3. Selecteer Geavanceerde instellingen:

  Geavanceerde instellingen van Log Analytics

 4. Selecteer Verbonden bronnen en selecteer vervolgens Windows-servers.

 5. Kopieer de waarden rechts van Werkruimte-id en Primaire sleutel. Plak deze in uw favoriete editor.

De agent voor Windows installeren

Met de volgende stappen wordt de agent voor Log Analytics in Azure en de Azure Government geïnstalleerd en geconfigureerd. U gebruikt het installatieprogramma Microsoft Monitoring Agent Setup om de agent op uw computer te installeren.

 1. Nadat u de vorige stappen hebt uitgevoerd, selecteert u op de pagina Windows-servers de versie van Download Windows Agent die u wilt downloaden. Selecteer de juiste versie voor de processorarchitectuur van uw Windows-besturingssysteem.

 2. Voer Setup uit om de agent op de computer te installeren.

 3. Op de pagina Welkom selecteert u Volgende.

 4. Lees de licentie op de pagina Licentievoorwaarden en selecteer Akkoord.

 5. Op de pagina Doelmap wijzigt u desgewenst de standaardinstallatiemap en selecteert u Volgende.

 6. Op de pagina Installatieopties voor Agent laat u de agent verbinding maken met Azure Log Analytics en selecteert u Volgende.

 7. Voer op de pagina Azure Log Analytics deze stappen uit:

  1. Plak de Werkruimte-id en Werkruimtesleutel (primaire sleutel) die u eerder hebt gekopieerd. Als u de computer wilt laten rapporteren bij een Log Analytics-werkruimte in Azure Government, selecteert u Azure US Government in de lijst Azure Cloud.
  2. Als de computer met de Log Analytics-service moet communiceren via een proxyserver, selecteert u Geavanceerd en geeft u de URL en het poortnummer van de proxyserver op. Als er voor uw proxyserver verificatie is vereist, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor verificatie bij de proxyserver en selecteert u Volgende.
 8. Selecteer Volgende nadat u de configuratie-instellingen hebt toegevoegd:

  Microsoft Monitoring Agent Setup

 9. Controleer op de pagina Gereed om te installeren uw keuzes en selecteer Installeren.

 10. Selecteer op de pagina Configuratie voltooid de optie Voltooien.

Wanneer de installatie en het instellen zijn voltooid, wordt Microsoft Monitoring Agent weergegeven in het Configuratiescherm. U kunt de configuratie controleren en verifiëren of de agent is verbonden met de Log Analytics-werkruimte. Wanneer de verbinding is gemaakt, geeft de agent op het tabblad Azure Log Analytics dit bericht weer: De Microsoft Monitoring Agent heeft verbinding gemaakt met de service Microsoft Log Analytics.

MMA-verbindingsstatus

Gebeurtenis- en prestatiegegevens verzamelen

Azure Monitor kan gebeurtenissen uit het Windows-gebeurtenislogboek en prestatiemeteritems verzamelen voor langetermijnanalyses en -rapportages. Het kan ook actie ondernemen wanneer een bepaalde voorwaarde wordt gedetecteerd. Volg deze stappen om eerst het verzamelen van gebeurtenissen uit de Windows-gebeurtenislogboeken en diverse algemene prestatiemeters te configureren.

 1. Selecteer Meer services in de linkerbenedenhoek van de Azure-portal. Voer Log Analytics in het zoekvak in. Terwijl u typt, wordt de lijst gefilterd op basis van uw invoer. Selecteer Log Analytics-werkruimten.

 2. Selecteer Geavanceerde instellingen:

  Geavanceerde instellingen van Log Analytics

 3. Selecteer Gegevens en selecteer vervolgens Windows-gebeurtenislogboeken.

 4. U kunt een gebeurtenislogboek toevoegen door de naam van het logboek in te voeren. Voer System in en selecteer het plusteken ( + ).

 5. Selecteer in de tabel de ernstcategorieën Fout en Waarschuwing.

 6. Selecteer Opslaan bovenaan de pagina.

 7. Selecteer Windows-prestatiemeteritems om het verzamelen van prestatiemeteritems op een Windows-computer in te schakelen.

 8. Wanneer u voor het eerst Windows-prestatiemeteritems voor een nieuwe Log Analytics-werkruimte configureert, krijgt u de optie om snel verschillende algemene prestatiemeteritems te maken. Elke optie wordt weergegeven, met een selectievakje ernaast:

  Windows-prestatiemeteritems.

  Selecteer De geselecteerde prestatiemeteritems toevoegen. De tellers worden toegevoegd en vooraf ingesteld met een sample-interval van tien seconden.

 9. Selecteer Opslaan bovenaan de pagina.

Verzamelde gegevens weergeven

Nu u gegevensverzameling hebt ingeschakeld, voeren we een eenvoudige zoekopdracht uit in de logboeken om enkele gegevens van de doelcomputer weer te geven.

 1. Selecteer de optie Logboeken in de geselecteerde werkruimte in het linkerdeelvenster.

 2. Typ op de logboekquerypagina Perf in de query-editor en selecteer Uitvoeren.

  Log Analytics-logboeken zoeken

  Zo heeft de query in de deze afbeelding 10.000 prestatierecords geretourneerd. Uw resultaat zal aanzienlijk kleiner zijn.

  Zoekresultaat uit Log Analytics-logboeken

Resources opschonen

U kunt de agent en de Log Analytics-werkruimte van uw computer verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Voer de volgende stappen uit om de agent te verwijderen:

 1. Open het Configuratiescherm.

 2. Open Programma's en onderdelen.

 3. Selecteer in Programma's en onderdelen de optie MMA en selecteer Verwijderen.

Om de Log Analytics-werkruimte te verwijderen die u eerder hebt gemaakt, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Verwijderen op de resourcepagina.

Log Analytics-werkruimte verwijderen

Volgende stappen

Nu u bezig bent met het verzamelen van operationele gegevens en prestatiegegevens van uw Windows-computer, kunt u beginnen met het gratis verkennen, analyseren en het ondernemen van actie op gegevens die u verzamelt.

Voor informatie over het weergeven en analyseren van de gegevens gaat u verder met de zelfstudie: