Resourcetypen die mogelijkheden van andere resources uitbreiden

Een extensieresource is een resource die wordt toegevoegd aan de mogelijkheden van een andere resource. Resourcevergrendeling is bijvoorbeeld een extensieresource. U kunt een resourcevergrendeling toepassen op een andere resource om te voorkomen dat deze wordt verwijderd of gewijzigd. Het is niet logisch om zelf een resourcevergrendeling te maken. Een extensieresource wordt altijd toegepast op een andere resource.

Microsoft.Advisor

 • Microsoft.Advisor/configurations
 • Microsoft.Advisor/recommendations
 • Microsoft.Advisor/suppressions

Microsoft.AlertsManagement

 • Microsoft.AlertsManagement/alerts

Microsoft.Authorization

 • Microsoft.Authorization/denyAssignments
 • Microsoft.Authorization/locks
 • Microsoft.Authorization/policyAssignments
 • Microsoft.Authorization/policyDefinitions
 • Microsoft.Authorization/policyExemptions
 • Microsoft.Authorization/policySetDefinitions
 • Microsoft.Authorization/privateLinkAssociations
 • Microsoft.Authorization/roleAssignmentApprovals
 • Microsoft.Authorization/roleAssignments
 • Microsoft.Authorization/roleAssignmentScheduleInstances
 • Microsoft.Authorization/roleAssignmentScheduleRequests
 • Microsoft.Authorization/roleAssignmentSchedules
 • Microsoft.Authorization/roleDefinitions
 • Microsoft.Authorization/roleEligibilityScheduleInstances
 • Microsoft.Authorization/roleEligibilityScheduleRequests
 • Microsoft.Authorization/roleEligibilitySchedules
 • Microsoft.Authorization/roleManagementPolicies
 • Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments

Microsoft.Automanage

 • Microsoft.Automanage/configurationProfileAssignments

Microsoft.Billing

 • Microsoft.Billing/billingPeriods
 • Microsoft.Billing/billingPermissions
 • Microsoft.Billing/billingRoleAssignments
 • Microsoft.Billing/billingRoleDefinitions
 • Microsoft.Billing/createBillingRoleAssignment

Microsoft.Blueprint

 • Microsoft.Blueprint/blueprintAssignments
 • Microsoft.Blueprint/blueprints

Microsoft.Capacity

 • Microsoft.Capacity/listSkus

Microsoft.ChangeAnalysis

 • Microsoft.ChangeAnalysis/changes

Microsoft.Consumption

 • Microsoft.Consumption/AggregatedCost
 • Microsoft.Consumption/Balances
 • Microsoft.Consumption/Budgets
 • Microsoft.Consumption/Charges
 • Microsoft.Consumption/CostTags
 • Microsoft.Consumption/credits
 • Microsoft.Consumption/events
 • Microsoft.Consumption/Forecasts
 • Microsoft.Consumption/lots
 • Microsoft.Consumption/Marketplaces
 • Microsoft.Consumption/Pricesheets
 • Microsoft.Consumption/products
 • Microsoft.Consumption/ReservationDetails
 • Microsoft.Consumption/ReservationRecommendationDetails
 • Microsoft.Consumption/ReservationRecommendations
 • Microsoft.Consumption/ReservationSummaries
 • Microsoft.Consumption/ReservationTransactions

Microsoft.ContainerInstance

 • Microsoft.ContainerInstance/serviceAssociationLinks

Microsoft.CostManagement

 • Microsoft.CostManagement/Alerts
 • Microsoft.CostManagement/Budgets
 • Microsoft.CostManagement/CheckNameAvailability
 • Microsoft.CostManagement/Dimensions
 • Microsoft.CostManagement/Exports
 • Microsoft.CostManagement/ExternalSubscriptions
 • Microsoft.CostManagement/Forecast
 • Microsoft.CostManagement/GenerateDetailedCostReport
 • Microsoft.CostManagement/Insights
 • Microsoft.CostManagement/OperationResults
 • Microsoft.CostManagement/OperationStatus
 • Microsoft.CostManagement/Query
 • Microsoft.CostManagement/Reportconfigs
 • Microsoft.CostManagement/Reports
 • Microsoft.CostManagement/ScheduledActions
 • Microsoft.CostManagement/Views

Microsoft.CustomProviders

 • Microsoft.CustomProviders/associations

Microsoft.DataMigration

 • Microsoft.DataMigration/DatabaseMigrations

Microsoft.EventGrid

 • Microsoft.EventGrid/eventSubscriptions
 • Microsoft.EventGrid/extensionTopics

Microsoft.GuestConfiguration

 • Microsoft.GuestConfiguration/configurationProfileAssignments
 • Microsoft.GuestConfiguration/guestConfigurationAssignments
 • Microsoft.GuestConfiguration/software

microsoft.insights

 • microsoft.insights/baseline
 • microsoft.insights/dataCollectionRuleAssociations
 • microsoft.insights/diagnosticSettings
 • microsoft.insights/diagnosticSettingsCategories
 • microsoft.insights/eventtypes
 • microsoft.insights/extendedDiagnosticSettings
 • microsoft.insights/guestDiagnosticSettingsAssociation
 • microsoft.insights/logDefinitions
 • microsoft.insights/logs
 • microsoft.insights/metricbaselines
 • microsoft.insights/metricDefinitions
 • microsoft.insights/metricNamespaces
 • microsoft.insights/metrics
 • microsoft.insights/myWorkbooks
 • microsoft.insights/topology
 • microsoft.insights/transactions

Microsoft.KubernetesConfiguration

 • Microsoft.KubernetesConfiguration/extensions
 • Microsoft.KubernetesConfiguration/sourceControlConfigurations

Microsoft.Maintenance

 • Microsoft.Maintenance/applyUpdates
 • Microsoft.Maintenance/configurationAssignments
 • Microsoft.Maintenance/updates

Microsoft.ManagedIdentity

 • Microsoft.ManagedIdentity/Identities

Microsoft.ManagedServices

 • Microsoft.ManagedServices/registrationAssignments
 • Microsoft.ManagedServices/registrationDefinitions

Microsoft.OperationalInsights

 • Microsoft.OperationalInsights/storageInsightConfigs

Microsoft.OperationsManagement

 • Microsoft.OperationsManagement/managementassociations

Microsoft.PolicyInsights

 • Microsoft.PolicyInsights/attestations
 • Microsoft.PolicyInsights/eventGridFilters
 • Microsoft.PolicyInsights/policyEvents
 • Microsoft.PolicyInsights/policyStates
 • Microsoft.PolicyInsights/policyTrackedResources
 • Microsoft.PolicyInsights/remediations

Microsoft.RecoveryServices

 • Microsoft.RecoveryServices/backupProtectedItems
 • Microsoft.RecoveryServices/replicationEligibilityResults

Microsoft.ResourceHealth

 • Microsoft.ResourceHealth/childResources
 • Microsoft.ResourceHealth/events
 • Microsoft.ResourceHealth/impactedResources

Microsoft.Resources

 • Microsoft.Resources/links
 • Microsoft.Resources/tags

Microsoft.Security

 • Microsoft.Security/adaptiveNetworkHardenings
 • Microsoft.Security/advancedThreatProtectionSettings
 • Microsoft.Security/assessmentMetadata
 • Microsoft.Security/assessments
 • Microsoft.Security/Compliances
 • Microsoft.Security/dataCollectionAgents
 • Microsoft.Security/devices
 • Microsoft.Security/deviceSecurityGroups
 • Microsoft.Security/InformationProtectionPolicies
 • Microsoft.Security/insights
 • Microsoft.Security/iotAlerts
 • Microsoft.Security/iotRecommendations
 • Microsoft.Security/iotSensors
 • Microsoft.Security/iotSites
 • Microsoft.Security/jitPolicies
 • Microsoft.Security/serverVulnerabilityAssessments
 • Microsoft.Security/sqlVulnerabilityAssessments

Microsoft.SecurityInsights

 • Microsoft.SecurityInsights/aggregaties
 • Microsoft.SecurityInsights/alertRules
 • Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates
 • Microsoft.SecurityInsights/automationRules
 • Microsoft.SecurityInsights/bookmarks
 • Microsoft.SecurityInsights/cases
 • Microsoft.SecurityInsights/dataConnectors
 • Microsoft.SecurityInsights/dataConnectorsCheckRequirements
 • Microsoft.SecurityInsights/enrichment
 • Microsoft.SecurityInsights/entiteiten
 • Microsoft.SecurityInsights/entityQueryTemplates
 • Microsoft.SecurityInsights/incidents
 • Microsoft.SecurityInsights/settings
 • Microsoft.SecurityInsights/threatIntelligence
 • Microsoft.SecurityInsights/watchlists

Microsoft.SerialConsole

 • Microsoft.SerialConsole/serialPorts

Microsoft.ServiceLinker

 • Microsoft.ServiceLinker/linkers

Microsoft.SoftwarePlan

 • Microsoft.SoftwarePlan/hybridUseBenefits

Microsoft.Subscription

 • Microsoft.Subscription/policies

microsoft.support

 • microsoft.support/supporttickets

Microsoft.WorkloadMonitor

 • Microsoft.WorkloadMonitor/monitors

Volgende stappen

 • Als u de resource-id voor een extensieresource in een Azure Resource Manager sjabloon wilt op halen, gebruikt u de extensionResourceId.
 • Zie Gebeurtenisabonnementen voor een voorbeeld van het maken van een extensieresource in Event Grid sjabloon.