Functies van Azure Resource Manager-sjablonenAzure Resource Manager template functions

Dit artikel beschrijft alle functies die u in een Azure Resource Manager-sjabloon gebruiken kunt.This article describes all the functions you can use in an Azure Resource Manager template. Zie voor meer informatie over het gebruik van functies in uw sjabloon Sjabloonsyntaxis.For information about using functions in your template, see template syntax.

Zie voor het maken van uw eigen functies door gebruiker gedefinieerde functies.To create your own functions, see User-defined functions.

Matrix- en objectfunctiesArray and object functions

Resource Manager biedt verschillende functies voor het werken met matrices en objecten.Resource Manager provides several functions for working with arrays and objects.

VergelijkingsfunctiesComparison functions

Resource Manager biedt verschillende functies voor het maken van vergelijkingen in uw sjablonen.Resource Manager provides several functions for making comparisons in your templates.

Implementatiefuncties waardeDeployment value functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het ophalen van waarden uit de secties van de sjabloon en de waarden die betrekking hebben op de implementatie:Resource Manager provides the following functions for getting values from sections of the template and values related to the deployment:

Logische functiesLogical functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met logische voorwaarden:Resource Manager provides the following functions for working with logical conditions:

Numerieke functiesNumeric functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met gehele getallen:Resource Manager provides the following functions for working with integers:

ResourcefunctiesResource functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het ophalen van waarden van resources:Resource Manager provides the following functions for getting resource values:

TekenreeksfunctiesString functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met tekenreeksen:Resource Manager provides the following functions for working with strings:

Volgende stappenNext steps