sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Retourneert een rij voor het externe stroom object input of output dat is toegewezen aan een externe streaming-taak.

Kolomnaam Gegevenstype Beschrijving
job_id int Object-id-nummer voor het streaming-taak object. Deze kolom is gekoppeld aan de object_id kolom van sys.external_streaming_jobs.
stream_id int Object-id-nummer voor het Stream-object. Deze kolom is gekoppeld aan de object_id kolom van sys.external_streams.
is_input bitmask 1 als het Stream-object wordt gebruikt als invoer voor de streaming-taak, anders 0.
is_output bitmask 1 als het Stream-object wordt gebruikt als uitvoer voor de streaming-taak, anders 0.

Voorbeeld

Deze catalogus weergave wordt samen met sys.external_streams en sys.external_streaming_jobs catalogus weergaven gebruikt. Hieronder ziet u een voor beeld van een query

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

Machtigingen

De zicht baarheid van de meta gegevens in catalogus weergaven is beperkt tot Beveilig bare items die eigendom zijn van een gebruiker of waarvoor de gebruiker toestemming heeft gekregen. Zie voor meer informatie configuratie van zicht baarheid van meta gegevens.

Zie ook