Quickstart: Verbinding maken met en query uitvoeren in Azure SQL Database of Azure SQL Managed Instance met behulp van SSMS

VAN TOEPASSING OP: Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance

In deze quickstart leert u hoe u SQL Server Management Studio (SSMS) kunt gebruiken om verbinding te maken met Azure SQL Database of Azure SQL Managed Instance en voert u enkele query's uit.

Vereisten

Om deze quickstart te voltooien, hebt u de volgende items nodig:

Als u alleen enkele ad-hoc query's wilt uitvoeren zonder SSMS te installeren, raadpleegt u de Quickstart: De Query-editor van de Azure Portal gebruiken om een query uit te voeren op een database in Azure SQL Database.

Serververbindingsgegevens ophalen

Haal de verbindingsgegevens op die u nodig hebt om verbinding te maken met uw database. U hebt de volledig gekwalificeerde servernaam of hostnaam, databasenaam en aanmeldingsgegevens nodig om de quickstart te voltooien.

 1. Meld u aan bij de Azure-portal.

 2. Navigeer naar de database of het beheerde exemplaar waarop u een query wilt uitvoeren.

 3. Bekijk op de pagina Overzicht de volledig gekwalificeerde servernaam naast Servernaam voor een database in SQL Database, of de volledig gekwalificeerde servernaam (of IP-adres) naast Host voor een beheerd exemplaar in SQL Managed Instance of uw SQL Server-exemplaar op uw VM. Als u de servernaam of hostnaam wilt kopiëren, plaatst u de muisaanwijzer erboven en selecteert u het pictogram Kopiëren.

Notitie

Zie Verbinding met SQL Server op Azure VM voor meer informatie over de verbinding van SQL Server op Azure VM

Verbinding maken met uw database

Notitie

In december 2021 kunnen releases van SSMS vóór 18.6 niet meer worden geverifieerd via Azure Active Directory met MFA.

Als u wilt doorgaan met het gebruik van Azure Active Directory-verificatie met MFA, hebt u SSMS 18.6 of hoger nodig.

Maak een verbinding met de server in SSMS.

Belangrijk

Een server luistert op poort 1433. Om verbinding te maken met een server achter een firewall van het bedrijf, moet de firewall voor deze poort zijn geopend.

 1. Open SQL Server Management Studio.

 2. Het dialoogvenster Verbinding maken met server wordt geopend. Voer de volgende informatie in:

  Instelling     Voorgestelde waarde Beschrijving 
  Servertype Database-engine Vereiste waarde.
  Servernaam De volledig gekwalificeerde servernaam Zoals bijvoorbeeld: servername.database.windows.net.
  Verificatie SQL Server-verificatie In deze zelfstudie wordt gebruik gemaakt van SQL-verificatie.
  Aanmelding Gebruikers-id voor het beheerdersaccount voor de server De gebruikers-id van het serverbeheerdersaccount dat wordt gebruikt voor het maken van de server.
  Wachtwoord Het wachtwoord voor het serverbeheerdersaccount Het wachtwoord van het serverbeheerdersaccount dat wordt gebruikt voor het maken van de server.

  verbinding maken met server

Notitie

In deze zelfstudie wordt gebruikgemaakt van SQL Server-verificatie.

 1. Selecteer Opties in het dialoogvenster Verbinding maken met server. In de vervolgkeuzelijst Verbinding maken met database selecteert u mySampleDatabase. Het voltooien van de quickstart in het gedeelte Vereisten maakt een AdventureWorksLT-database met de naam mySampleDatabase. Als uw werkende kopie van de AdventureWorks-database een andere naam heeft dan mySampleDatabase, selecteert u deze in plaats daarvan.

  verbinding maken met database op server

 2. Selecteer Verbinden. Het venster Objectverkenner wordt geopend.

 3. Als u de objecten van de database wilt weergeven, vouwt u Databases uit en vouwt u vervolgens uw databaseknooppunt uit.

  mySampleDatabase objecten

Querygegevens

Voer deze Transact-SQL SELECT-code uit om op categorie een query uit te voeren voor de twintig populairste producten.

 1. Klik in Objectverkenner met de rechtermuisknop op mySampleDatabase en selecteer vervolgens Nieuwe query. Er wordt een nieuw queryvenster geopend dat is verbonden met uw database.

 2. Plak in het queryvenster de volgende SQL-query:

  SELECT pc.Name as CategoryName, p.name as ProductName
  FROM [SalesLT].[ProductCategory] pc
  JOIN [SalesLT].[Product] p
  ON pc.productcategoryid = p.productcategoryid;
  
 3. Selecteer op de werkbalk Uitvoeren om de query uit te voeren en gegevens op te halen uit de tabellen Product en ProductCategory.

  query uitvoeren om gegevens op te halen uit de tabellen Product en ProductCategory

Gegevens invoegen

Voer deze Transact-SQL INSERT-code uit om een nieuw product te maken in de tabel SalesLT.Product.

 1. Vervang de vorige query door deze.

  INSERT INTO [SalesLT].[Product]
      ( [Name]
      , [ProductNumber]
      , [Color]
      , [ProductCategoryID]
      , [StandardCost]
      , [ListPrice]
      , [SellStartDate] )
   VALUES
      ('myNewProduct'
      ,123456789
      ,'NewColor'
      ,1
      ,100
      ,100
      ,GETDATE() );
  
 2. Selecteer Uitvoeren om een nieuwe rij in te voegen in de tabel Product. In het deelvenster Berichten wordt (1 rij beïnvloedt) weergegeven.

Het resultaat weergeven

 1. Vervang de vorige query door deze.

  SELECT * FROM [SalesLT].[Product]
  WHERE Name='myNewProduct'
  
 2. Selecteer Uitvoeren. Het volgende resultaat verschijnt.

  resultaat van query op producttabel

Gegevens bijwerken

Voer deze Transact-SQL UPDATE-code uit om uw nieuwe product te wijzigen.

 1. Vervang de vorige query door deze die de nieuwe record retourneert die u eerder hebt gemaakt:

  UPDATE [SalesLT].[Product]
  SET [ListPrice] = 125
  WHERE Name = 'myNewProduct';
  
 2. Selecteer Uitvoeren om de opgegeven rij in de tabel Product bij te werken. In het deelvenster Berichten wordt (1 rij beïnvloedt) weergegeven.

Gegevens verwijderen

Voer deze Transact-SQL DELETE-code uit om uw nieuwe product te verwijderen.

 1. Vervang de vorige query door deze.

  DELETE FROM [SalesLT].[Product]
  WHERE Name = 'myNewProduct';
  
 2. Selecteer Uitvoeren om de opgegeven rij in de tabel Product te verwijderen. In het deelvenster Berichten wordt (1 rij beïnvloedt) weergegeven.

Volgende stappen