Uw transformatie traject evaluerenAssess your transformation journey

Het Cloud adoptie Framework biedt een governance-benchmark tool om u te helpen bij het identificeren van hiaten in uw organisatie in zes hoofd domeinen zoals gedefinieerd in het Framework.The Cloud Adoption Framework provides a governance benchmark tool to help you identify gaps in your organization across six key domains as defined in the framework.

Governance-benchmark toolGovernance benchmark tool

Ontvang een persoonlijk rapport met een overzicht van het verschil tussen uw huidige status en zakelijke prioriteiten, samen met aangepaste resources waarmee u aan de slag kunt gaan.Receive a personalized report that outlines the difference between your current state and business priorities, along with tailored resources to help you get started. Evalueer uw huidige en toekomstige status om een visie te bepalen voor het toepassen van het framework.Assess your current state and future state to establish a vision for applying the framework.

Volgende stappenNext steps

Begin het governancetraject met een kleine, eenvoudig te implementeren set hulpprogramma's voor governance.Begin your governance journey with a small, easily implemented set of governance tools. Deze startbasis voor governance heet een Minimum Viable Product (MVP).This initial governance foundation is called a minimum viable product (MVP).