Machine learningMachine learning

Met Azure beschikt u over de meest geavanceerde machine learning mogelijkheden.Azure empowers you with the most advanced machine learning capabilities. U kunt snel en eenvoudig uw machine learning modellen bouwen, trainen en implementeren met behulp van Azure Machine Learning.Quickly and easily build, train, and deploy your machine learning models by using Azure Machine Learning. Machine Learning kunnen worden gebruikt voor elk soort machine learning, van klassiek tot diep, onder Super visie en zonder toezicht.Machine Learning can be used for any kind of machine learning, from classical to deep, supervised, and unsupervised learning. Of u graag python-of R-code wilt schrijven, of als u de opties voor nul of low-code wilt gebruiken, zoals de ontwerp functie, kunt u zeer nauw keurige machine learning en diep gaande modellen bouwen, trainen en bijhouden in een machine learning-werk ruimte.Whether you prefer to write Python or R code, or use zero-code or low-code options such as the designer, you can build, train, and track highly accurate machine learning and deep learning models in a Machine Learning workspace.

U kunt zelfs training starten op uw lokale machine en uitschalen naar de Cloud.You can even start training on your local machine and then scale out to the cloud. De service is ook compatibel met populaire, diep gaande leer mogelijkheden en open source-hulpprogram ma's zoals PyTorch, tensor flow, scikit-Learn en Ray en RLlib.The service also interoperates with popular deep learning and reinforcement open-source tools such as PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, and Ray and RLlib.

Aan de slag met machine learning.Get started with Machine Learning. U vindt een zelf studie over hoe u aan de slag gaat met uw eerste machine learning-experiment.You'll find a tutorial on how to get started with your first machine learning experiment. Zie ONNX runtime(Engelstalig) voor meer informatie over de open-source model indeling en runtime voor machine learning.To learn more about the open-source model format and runtime for machine learning, see ONNX Runtime.

Veelvoorkomende scenario's voor machine learning oplossingen zijn:Common scenarios for machine learning solutions include:

  • Voorspellend onderhoudPredictive maintenance
  • VoorraadbeheerInventory management
  • FraudedetectieFraud detection
  • VraagprognoseDemand forecasting
  • Intelligente aanbevelingenIntelligent recommendations
  • Verkoop prognoseSales forecasting

ControlelijstChecklist

Volgende stappenNext steps

Verken andere AI-oplossingen Categorie├źn:Explore other AI solution categories: