Aanbevolen procedures voor het SQL Server van de migratie voor AzureSQL Server migration best practices for Azure

Het migreren van SQL Server naar Azure kan de standaard methodologie versnellen die wordt beschreven in het Cloud adoptie Framework.Migrating SQL Server to Azure can accelerate the standard methodology outlined in the Cloud Adoption Framework. Het proces wordt weer gegeven in het volgende diagram.The process is shown in the following diagram.

Diagram van het migratie model voor het Cloud acceptatie Framework. Afbeelding 1Diagram of Cloud Adoption Framework migration model. Figure 1

De inhouds opgave aan de linkerkant geeft een overzicht van de aanbevolen procedures voor het uitvoeren van de SQL Server migratie.The table of contents on the left outlines best practices that can guide the execution of your SQL Server migration. U kunt migreren met behulp van de Azure data base Migration Guide, Azure Database Migration Service of andere hulpprogram ma's.You can migrate by using Azure Database Migration Guide, Azure Database Migration Service, or other tools. Blad wijzer voor deze pagina om snel te kunnen verwijzen naar de volledige lijst met aanbevolen procedures.Bookmark this page for quick reference to the full list of best practices.