Zorgen dat de omgeving is voorbereid op de cloudmigratieEnsure the environment is prepared for the cloud adoption plan

Voordat u met de migratie kunt beginnen, moet u een landingszone maken voor het hosten van de workloads die u in de cloud maakt of naar de cloud migreert.Before adoption can begin, you must create a landing zone to host the workloads that you plan to build in or migrate to the cloud . In dit gedeelte van het framework wordt u geholpen bij het maken van een dergelijke landingszone.This section of the framework guides you through how a landing zone is created.

De volgende oefeningen helpen bij het maken van een landingszone ter ondersteuning van de cloudmigratie.The following exercises help guide you through the process of creating a landing zone to support cloud adoption.

     


Azure-configuratiehandleiding: Neem de configuratiehandleiding van Azure door om vertrouwd te raken met de hulpmiddelen en methoden die nodig zijn om een landingszone te maken.Azure setup guide: Review the Azure setup guide to become familiar with the tools and approaches you need to use to create a landing zone.


Azure-landingszones: Kies de meest passende optie voor landingszone om een op code gebaseerd startpunt vast te stellen voor uw omgeving.Azure landing zones: Choose the most appropriate landing zone option, to establish a code-based starting point for your environment.


De landingszone uitbreiden: Voldoe aan de platformvereisten van uw cloudadoptieplan door de eerste landingszonde uit te breiden.Expand the landing zone: Meet the platform requirements of your cloud adoption plan by expanding the first landing zone.


Best practices: Controleer of de wijzigingen van de landingszone voldoen aan de best practices om zeker te zijn van een juiste configuratie van uw huidige en toekomstige landingszones.Best practices: Validate landing zone modifications against best practices to ensure the proper configuration of your current and future landing zones.

Bereid u in ieder geval voor op de migratie naar de cloud door de configuratiehandleiding van Azure te lezen.At a minimum, to get ready for cloud adoption, review the Azure setup guide.