De Azure Cloud Shell-editor gebruiken

Azure Cloud Shell bevat een geïntegreerde bestandseditor die is gebouwd vanuit de opensource Monaco Editor. De Cloud Shell-editor ondersteunt functies, zoals het markeren van talen, het opdrachtpalet en een bestandsverkenner.

Cloud Shell editor

De editor openen

Als u eenvoudig bestanden wilt maken en bewerken, start u de editor door code . uit te voeren in de Cloud Shell-terminal. Met deze actie wordt de editor geopend met uw actieve werkmapset in de terminal.

Als u een bestand rechtstreeks wilt openen voor snelle bewerking, voert u code <filename> uit om de editor te openen zonder de bestandsverkenner.

Als u de editor wilt openen via de gebruikersinterfaceknop, klikt u op het editor-pictogram {} op de werkbalk. Hiermee opent u de editor en maakt u van de /home/<user>-map de standaardmap voor de bestandsverkenner.

De editor sluiten

Als u de editor wilt sluiten, opent u het ... actievenster in de rechterbovenhoek van de editor en selecteert u Close editor.

Close editor

Opdrachtpalet

Als u het opdrachtpalet wilt starten, gebruikt u de F1 sleutel wanneer de focus is ingesteld op de editor. U kunt het opdrachtpalet ook openen via het actievenster.

Cmd palette

Bijdragen aan de Monaco Editor

Ondersteuning voor taalmarkeringen in de Cloud Shell-editor wordt ondersteund via upstream-functionaliteit in het gebruik van monarchsyntaxisdefinities van de Monaco-editor. Lees de gids voor inzenders van Monaco voor meer informatie over het maken van bijdragen.

Volgende stappen