Documentatie voor Face

Op 11 juni 2020 kondigde Microsoft aan dat het geen gezichtsherkenningssoftware verkoopt aan politieafdelingen in de Verenigde Staten totdat er solide wetgeving op basis van mensenrechten in werking is getreden. Als zodanig kunnen klanten geen gezichtsherkenningsfuncties of -functies gebruiken die zijn opgenomen in Azure Services, zoals Face of Azure Video Analyzer for Media, als een klant dergelijke services door of voor een politieafdeling in de Verenigde Staten.