Aanbevelingen API (afgeschaft)Recommendations API (discontinued)

De evaluatieversie aanbevelingen API is niet langer in active ontwikkeling en officieel op 15 februari is ingetrokken.The Recommendations API preview is no longer under active development and was officially retired on February 15.

Voor een alternatief kunt u de nieuwe open-source aanbevelingen oplossingssjabloon, waarmee u een engine aanbevelingen binnen uw eigen Azure-abonnement te hosten.For an alternative, consider the new open-source Recommendations Solution template, which lets you host a recommendations engine within your own Azure subscription. Het ondersteunt de belangrijkste scenario's van de API aanbevelingen ook zodat u de vrijheid om te implementeren op Azure-regio en meer nauwlettend in de rekenkundige bronnen gebruikt voor het trainen van modellen en aanbevelingen fungeren.It supports the core scenarios of the Recommendations API, while also giving you the freedom to deploy to any Azure region and more closely control the computational resources used to train models and serve recommendations.

Meer informatie over de aanbevelingen oplossingssjabloon door te lezen de documentatie.Learn more about the Recommendations Solution template by reading the documentation.