Recommendations-API (buiten gebruik)Recommendations API (discontinued)

De Recommendations-API is niet meer in ontwikkeling en is officieel buiten gebruik stelt op 15 februari.The Recommendations API preview is no longer under active development and was officially retired on February 15.

Een mogelijk alternatief is de nieuwe open-source oplossingssjabloon Recommendations, waarmee u een engine voor aanbevelingen kunt hosten binnen uw eigen Azure-abonnement.For an alternative, consider the new open-source Recommendations Solution template, which lets you host a recommendations engine within your own Azure subscription. Deze sjabloon ondersteunt de belangrijkste scenario's van de Recommendations-API en biedt daarnaast de flexibiliteit van implementatie naar elke Azure-regio en een betere controle van de rekenresources die worden gebruikt voor het trainen van modellen en het aanbieden van aanbevelingen.It supports the core scenarios of the Recommendations API, while also giving you the freedom to deploy to any Azure region and more closely control the computational resources used to train models and serve recommendations.

Meer informatie over de oplossingssjabloon Recommendations vindt u in de documentatie.Learn more about the Recommendations Solution template by reading the documentation.