Documentatie voor Speech Service

Spraakherkenning, spraak samenstellen, realtime vertalen, gesprekken transcriberen of spraak integreren in uw ervaringen van bots.

Software Development Kits (SDK's)

Ga aan de slag met de Speech SDK voor uw favoriete programmeertaal.