Ondersteuning voor regio voor sleutelwoordherkenning

Region aangepast sleutelwoord (basismodellen) aangepast sleutelwoord (geavanceerde modellen) Trefwoordverificatie
VS - west Ja Nee Ja
VS - west 2 Ja Ja Ja
VS - oost Ja Ja Ja
VS - oost 2 Ja Ja Ja
VS - west-centraal Ja Nee Ja
VS - zuid-centraal Ja Ja Ja
Europa -west Ja Ja Ja
Europa - noord Ja Ja Ja
Verenigd Koninkrijk Zuid Ja Ja Nee
Azië - oost Ja Nee Ja
Azië - zuidoost Ja Ja Ja
India - centraal Ja Ja Ja
Japan - oost Ja Nee Ja
Japan - west Ja Nee Nee
Australië - oost Ja Ja Nee
Brazilië - zuid Ja Nee Nee
Canada - midden Ja Nee Nee
Korea - centraal Ja Nee Nee
Frankrijk - centraal Ja Nee Nee
VS - noord-centraal Ja Ja Nee
Central US Ja Nee Nee
Zuid-Afrika - noord Ja Nee Nee