Naslaghandleiding REST API documentvertaling

Documentvertaling is een cloudfunctie van de Azure Vertalen-service en maakt deel uit van de Azure Cognitive Service-familie van REST API's. Met de documentvertalings-API worden documenten vertaald in alle ondersteunde talen en dialecten, met behoud van de documentstructuur en gegevensindeling. De beschikbare methoden worden vermeld in de onderstaande tabel:

Aanvraag Beschrijving
Ondersteunde documentindelingen krijgen Deze methode retourneert een lijst met ondersteunde documentindelingen.
Ondersteunde woordenlijstindelingen krijgen Deze methode retourneert een lijst met ondersteunde woordenlijstindelingen.
Ondersteunde opslagbronnen op halen Deze methode retourneert een lijst met ondersteunde opslagbronnen/-opties.
Vertaling starten (POST) Met deze methode wordt een documentvertalingswerk gestart.
De status van documenten op halen Deze methode retourneert de status van alle documenten in een vertaal job.
Documentstatus op halen Deze methode retourneert de status voor een specifiek document in een taak.
De status van vertalingen op halen Deze methode retourneert een lijst met alle vertaalaanvragen die zijn ingediend door een gebruiker en de status voor elke aanvraag.
Vertaalstatus op halen Deze methode retourneert een samenvatting van de status voor een specifieke aanvraag voor documentvertaling. Het bevat de algemene aanvraagstatus en de status voor documenten die worden vertaald als onderdeel van die aanvraag.
Vertaling annuleren (DELETE) Met deze methode wordt een documentvertaling geannuleerd die momenteel wordt verwerkt of in de wachtrij wordt geplaatst.