Documentatie voor Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde databaseservice voor operationele en analytische workloads. Het biedt functionaliteit voor meerdere masters door doorvoer, berekening en opslag automatisch te schalen.

Een app bouwen met Cassandra-API

Snelstart

Instructies