Matrix functies (Azure Cosmos DB)

VAN TOEPASSING OP: SQL-API

Met de matrix functies kunt u bewerkingen uitvoeren op matrices in Azure Cosmos DB.

Functions

De volgende scalaire functies voeren een bewerking uit op een invoer waarde van een matrix en retour neren numerieke, Booleaanse of matrix waarde:

Volgende stappen