Kiezen tussen Azure Cost Management en CloudynChoose between Azure Cost Management and Cloudyn

Cloudyn wordt eind 2020 afgeschaft.Cloudyn is being deprecated by the end of 2020. Waar mogelijk worden bestaande Cloudyn-functies rechtstreeks geïntegreerd in de Azure-portal.Existing Cloudyn features are being integrated directly into the Azure portal wherever possible. Met uitzondering van CSP-klanten kan er op dit moment geen onboarding worden uitgevoerd voor nieuwe klanten.With the exception of CSP customers, no new customers can onboard at this time. Ondersteuning voor het bestaande product blijft bestaan totdat dit product volledig is afgeschaft.Support for the existing product will remain until it is fully deprecated.

Microsoft heeft Cloudyn overgenomen en de functies voor kostenbeheer worden nu overgebracht van de Cloudyn-portal naar Azure.Microsoft acquired Cloudyn and is migrating its cost management features from the Cloudyn portal natively into Azure. Als u de nieuwe functies wilt gebruiken, meldt u zich aan bij de Azure-portal en selecteert u Kostenbeheer en facturering in de lijst met Azure-services.To use the new features, sign in to the Azure portal and navigate to Cost Management and Billing in the list of Azure services. Vergeleken met Cloudyn biedt de systeemeigen ervaring betere prestaties en een lagere gegevenslatentie van ongeveer acht uur.Compared to Cloudyn, the native experience offers improved performance and lower data latency of about eight hours.

De migratie van belangrijke functies voor de aanbiedingscategorie├źn Enterprise Agreement, Betalen per gebruik en MSDN naar Azure Cost Management is voltooid.Key feature migration for Enterprise Agreement, Pay-As-You-Go, and MSDN offer categories to Azure Cost Management is complete. CSP-abonnementen worden inmiddels gemigreerd naar Azure Cost Management.CSP subscriptions are in the process of being migrated over to Azure Cost Management.

Als u een aanbiedingscategorie hebt die nog niet is gemigreerd, moet u de Cloudyn-portal blijven gebruiken.If you have an offer category not yet migrated, you should continue to use the Cloudyn portal. In alle andere gevallen kunt u Azure Cost Management gebruiken.Everyone else can use Azure Cost Management.

Microsoft Azure-aanbiedingenMicrosoft Azure offers Aanbevolen service voor kostenbeheerRecommended cost management service
Azure Enterprise AgreementAzure Enterprise Agreement Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure Web Direct (PAYG/MSDN)Azure Web Direct (PAYG/MSDN) Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure GovernmentAzure Government Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Microsoft-klantovereenkomstMicrosoft Customer Agreement Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Microsoft-klantovereenkomst ondersteund door partnersMicrosoft Customer Agreement supported by partners Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure CSPAzure CSP CloudynCloudyn

Beschikbare Cost Management-functiesAvailable Cost Management features

Enkele van de volgende functies zijn beschikbaar in Cloudyn, maar alle functies zijn nu beschikbaar in Azure Cost Management.Some of the following features are available in Cloudyn, but all of them are available now in Azure Cost Management.

 • API'sAPIs
 • Aanbevelingen voor kostenoptimalisatie van Azure, inclusief, maar niet beperkt tot:Azure cost optimization recommendations, including but not limited to:
  • Aanbevelingen voor het bepalen van de juiste grootte en het afsluiten van Azure-instantiesAzure instance right sizing and shutdown recommendations
  • Aanbevelingen voor Azure-reserveringenAzure Reservation recommendations
 • BudgettenBudgets
 • KostenanalyseCost analysis
 • Gegevens exporteren naar een Azure-opslagaccountExport data to an Azure storage account
 • Lagere latentieLower latency
 • Power BI-sjabloon-appPower BI template app
 • Ondersteuning voor resourcetagsResource tag support
 • Ondersteuning voor kostenanalyse in meerdere clouds voor AWSCross-cloud cost analysis support for AWS

Volgende stappenNext steps