Een koper van een reservering zoeken in Azure-logboeken

Dit artikel helpt u bij het vinden van een koper van een reservering met informatie uit uw directorylogboeken. In de directorylogboeken Azure Monitor de e-mail-ID's van gebruikers die reserveringsaankopen hebben gedaan.

De koper zoeken

  1. Meld u aan bij Azure Portal.
  2. Navigeer naar > Activiteitenlogboekactiviteit > bewaken.
    Schermopname van navigatie naar activiteitenlogboek - Activiteit.
  3. Selecteer Mapactiviteit. Als u een bericht ziet met de mededeling Dat u machtigingen nodig hebt om logboeken op mapniveau weer te geven, selecteert u de koppeling voor meer informatie over het krijgen van machtigingen.
    Schermopname van Directory-activiteit zonder machtiging om het logboek weer te geven.
  4. Zodra u toestemming hebt, filtert u tenantresourceprovider met Microsoft.Capacity. Als het goed is, ziet u alle reserveringsgebeurtenissen voor de geselecteerde periode. Wijzig zo nodig de tijdspanne.
    Schermopname van de gebruiker die de reservering heeft aangeschaft. Indien nodig moet u mogelijk Kolommen bewerken selecteren om Gebeurtenis te selecteren die is geïnitieerd door. De gebruiker die de reservering heeft aangeschaft, wordt weergegeven onder Gebeurtenis geïnitieerd door.

Volgende stappen