Documentatie voor Azure Databricks

Maak kennis met Azure Databricks, een geïntegreerd analyseplatform dat bestaat uit SQL Analytics voor gegevensanalisten en Workspace voor gegevens-engineers, gegevenswetenschappers en machine learning-engineers.

SQL Analytics-taken

Instructies

Naslaginformatie over SQL Analytics

Referentie

Leren werken met Workspace

Snelstart

Workspace-taken

Instructies

Naslaginformatie over Workspace

Referentie

Problemen oplossen

Instructies