Beheerhandleiding

Als u uw Azure Databricks-service wilt beheren, hebt u verschillende soorten beheerders nodig:

  • Een gebruiker met de rol Azure-inzender of eigenaar die de Azure Databricks-service, het Azure-abonnement en de configuraties van de registratie in diagnose logboeken kan weergeven en wijzigen. De persoon die zich heeft geregistreerd bij uw Azure Databricks-service of deze heeft gemaakt, heeft meestal een van deze rollen.

  • Azure Databricks-beheerders die gebruikers en groepen beheren - met inbegrip van eenmalige aanmelding, inrichting en toegangsbeheer - en werkruimteopslag. Uw account kan zoveel beheerders hebben als u wilt, en beheerders kunnen bepaalde beheertaken overdragen aan niet-beheerders (bijvoorbeeld clusterbeheer). De meeste beheertaken in Azure Databricks worden uitgevoerd met behulp van de beheerconsole.

    Azure Databricks-beheerders zijn lid van de admin-groep. Als u een gebruiker beheerdersbevoegdheden wilt geven, voegt u deze toe aan de admin-groep via de beheerconsole, de groeps-API, de SCIM-API of een SCIM-id-provider.

  • Azure Active Directory-beheerders met een machtiging voor het inschakelen van voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory.

In deze handleiding: