Toegang tot notebookfuncties beheren

Als gebruiker met beheerdersrechten kunt u de toegang van uw gebruikers tot notebookfuncties als volgt beheren:

  1. Ga naar de beheerconsole.
  2. Klik op het tabblad Instellingen werkruimte.
  3. Ga naar de sectie Geavanceerd.

De mogelijkheid beheren om resultaten van notebooks te downloaden

Het downloaden van resultaten van notebooks is standaard ingeschakeld.

  1. Klik in de sectie Geavanceerd op de schakelknop Downloaden voor notebookresultaten.
  2. Klik op Bevestigen.

De mogelijkheid beheren om notebooks te versien in Git

Git-versiebeheer van notebooks is standaard ingeschakeld.

  1. Klik in de sectie Geavanceerd op de schakelknop Notebook Git Versioning.
  2. Klik op Bevestigen.

Beheren waar notebookresultaten worden opgeslagen

U kunt ervoor kiezen om alle interactieve notebookresultaten op te slaan in de hoofdopslag van uw cloudaccount, in plaats van de standaardlocatie van het door Databricks beheerde besturingsvlak waar bepaalde notebookopdrachtresultaten worden opgeslagen. Zie De opslaglocatie voor notebookresultaten wijzigen voor meer informatie en instructies.