Hyperparameterafstemming parallelliseren met scikit-learn en MLflow

Dit notebook laat zien hoe u Hyperopt gebruikt om afstemmingsberekeningen van hyperparameters te parallelliseren. De klasse wordt SparkTrials gebruikt om berekeningen automatisch te distribueren over de cluster workers. Het illustreert ook geautomatiseerde MLflow-tracering van Hyperopt-runs, zodat u de resultaten voor later gebruik kunt opslaan.

Hyperparameter-afstemming parallelliseren met geautomatiseerde MLflow-traceringsnotenotenote

Notebook downloaden

Nadat u de acties in de laatste cel in het notebook hebt uitvoeren, moet de gebruikersinterface van MLflow het volgende weergeven:

Demo van Hyperopt MLflow