Modellen trainen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u machine learning- en deep learning-modellen traint in Azure Databricks en het omvat veel populaire bibliotheken. U kunt ook Databricks AutoMLgebruiken, dat automatisch een gegevensset voorbereidt voor modeltraining, een set proefversies uitvoert met opensource-bibliotheken zoals scikit-learn en XGBoost, en een Python-notebook maakt met de broncode voor elke proefversie, zodat u de code kunt controleren, reproduceren en wijzigen.