Aan de slag met scikit-learn in Azure Databricks

Deze zelfstudie van 10 minuten is ontworpen als een inleiding tot machine learning in Databricks. Er worden algoritmen van het populaire machine learning-pakket scikit-learn samen met MLflow gebruikt voor het bijhouden van het modelontwikkelingsproces en Hyperopt om afstemming van hyperparameters te automatiseren.

Vereisten

Databricks Runtime 7.0 ML of hoger.

Voorbeeldnotebooks

Als u een Databricks Runtime 7.3 LTS ML of hoger gebruikt, raadt Databricks aan MLflow autologging te gebruiken, zoals geïllustreerd in dit notebook.

Aan de slag met notebook voor automatisch loggen van scikit-learn en MLflow

Notebook downloaden

U kunt het volgende notebook gebruiken met Databricks Runtime 7.0 ML of hoger. Dit notebook maakt gebruik van handmatige MLflow-logboekregistratie om modelontwikkeling bij te houden.

Aan de slag met scikit-learn notebook

Notebook downloaden