Voorbeeld van modeldeferentie

Modeldeferentie

Dit notebook maakt gebruik van een ElasticNet-model dat is getraind op de diabetes-gegevensset die wordt beschreven in Een scikit-learn-model trainen en opslaan in scikit-learn-indeling. In dit notebook ziet u hoe u het volgende kunt doen:

  • Selecteer een model dat u wilt implementeren met behulp van de experiment-UI van MLflow
  • Het getrainde model laden als een scikit-learn-model
  • Een PySpark UDF maken van het model
  • De UDF toepassen om een voorspellingskolom toe te voegen aan een DataFrame

Notebook voor MLflow-deferentie

Notebook downloaden

scikit-learn-modelimplementatie in Azure ML

Dit notebook maakt gebruik van ElasticNet-modellen die zijn getraind op de diabetes-gegevensset die wordt beschreven in Een scikit-learn-model trainen en opslaan in scikit-learn-indeling. Het notebook laat zien hoe u het volgende kunt doen:

  • Selecteer een model dat u wilt implementeren met behulp van de experiment-UI van MLflow
  • Het model implementeren in Azure ML met behulp van de MLflow-API
  • Een query uitvoeren op het ge├»mplementeerde model
  • Herhaal het implementatie- en queryproces voor een ander model
  • De implementatie verwijderen met behulp van de MLflow-API

Implementatie van MLflow scikit-learn-model in Azure Notebook

Notebook downloaden